zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 2 z dn 24.06.2019 dotyczące zamówienia p.n. "Konserwacja zespołu nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie"

24.06.2019

Regulamin udzielania zamówień zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

11.04.2019

Plan zamówień na rok 2019

23.03.2019

Zapytanie ofertowe nr 1 z dn. 23.03.2019 dotyczące zamówienia p.n.: Sukcesywna wycinka nie mniej niż 100 i nie więcej niż 672 drzew na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie

23.03.2019