zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 2 z dn. 30.05.2023 dotyczące zamówienia pn. „Wycinka 131 drzew na cmentarzu żydowskim na Okopowej oraz ewentualna wycinka 6 drzew, zgodnie z decyzjami MWKZ”

30.05.2023

Zapytanie ofertowe nr 1 z dn. 24.03.2023 dotyczące zamówienia pn. "Badania topograficzne i archeologiczne oraz sondaże archeologiczne"

24.03.2023

Plan zamówień 2023

20.01.2023

Zapytanie ofertowe nr 1 z dn 06.04.2020 dotyczące zamówienia p.n. „Konserwacja zespołu nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie

06.04.2020

Plan zamówień na rok 2020

06.04.2020

Zapytanie ofertowe nr 5 z dn 05.09.2019 dotyczące zamówienia p.n. „Konserwacja poszczególnych nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie”

05.09.2019

Zapytanie ofertowe nr 4 z dn 05.09.2019 dotyczące zamówienia p.n. „Konserwacja poszczególnych nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie”

05.09.2019

Zapytanie ofertowe nr 3 z dn 06.08.2019 dotyczące zamówienia p.n. "Prace rekonstrukcyjne przy murze oporowym przy kwaterach od strony wejścia głównego na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy okopowej 49/51 w Warszawie."

05.08.2019

Zapytanie ofertowe nr 2 z dn 24.06.2019 dotyczące zamówienia p.n. "Konserwacja zespołu nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie"

24.06.2019

Regulamin udzielania zamówień zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

11.04.2019