zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 7 Dokończenie budowy Parku Pamięci na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie według ustalonego projektu.

Zapytanie ofertowe nr 7 Dokończenie budowy Parku Pamięci na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie według ustalonego projektu.

25.07.2023

Zapytanie ofertowe nr 6 prace konserwatorsko-restauratorskie 15 wybranych nagrobków z sektora I Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie

Zapytanie ofertowe nr 6 prace konserwatorsko-restauratorskie 15 wybranych nagrobków z sektora I Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie

17.07.2023

Zapytanie ofertowe nr 5 prace konserwatorsko-restauratorskie przy wytypowanych nagrobkach z kwatery 20 cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy  wytypowanych nagrobkach z kwatery 20 cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie według programów prac konserwatorskich oraz pozwoleń MWKZ

12.07.2023

Zapytanie ofertowe nr 4 Prace konserwatorsko-restauratorskie nagrobków z sektora I -ary 27-30 z Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Okopowej 39/41 w Warszawie

Prace konserwatorsko-restauratorskie nagrobków z sektora I -ary 27-30 z Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Okopowej 39/41 w Warszawie według programów prac konserwatorskich oraz pozwoleń MWKZ

12.07.2023

Zapytanie ofertowe nr 3 dot. Prac konserwatorsko-interwencyjnych przy nagrobku Jakóba Eigera z Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Okopowej 39/41 w Warszawie

Prace konserwatorsko-interwencyjne przy nagrobku Jakóba Eigera z Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Okopowej 39/41 w Warszawie według programów prac konserwatorskich oraz pozwoleń MWKZ

12.07.2023

Zapytanie ofertowe nr 2 z dn. 30.05.2023 dotyczące zamówienia pn. „Wycinka 131 drzew na cmentarzu żydowskim na Okopowej oraz ewentualna wycinka 6 drzew, zgodnie z decyzjami MWKZ”

30.05.2023

Zapytanie ofertowe nr 1 z dn. 24.03.2023 dotyczące zamówienia pn. "Badania topograficzne i archeologiczne oraz sondaże archeologiczne"

24.03.2023

Plan zamówień 2023

20.01.2023

Zapytanie ofertowe nr 1 z dn 06.04.2020 dotyczące zamówienia p.n. „Konserwacja zespołu nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie

06.04.2020

Plan zamówień na rok 2020

06.04.2020