zamówienia

Plan zamówień 2023

20.01.2023

Zapytanie ofertowe nr 1 z dn 06.04.2020 dotyczące zamówienia p.n. „Konserwacja zespołu nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie

06.04.2020

Plan zamówień na rok 2020

06.04.2020

Zapytanie ofertowe nr 5 z dn 05.09.2019 dotyczące zamówienia p.n. „Konserwacja poszczególnych nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie”

05.09.2019

Zapytanie ofertowe nr 4 z dn 05.09.2019 dotyczące zamówienia p.n. „Konserwacja poszczególnych nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie”

05.09.2019

Zapytanie ofertowe nr 3 z dn 06.08.2019 dotyczące zamówienia p.n. "Prace rekonstrukcyjne przy murze oporowym przy kwaterach od strony wejścia głównego na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy okopowej 49/51 w Warszawie."

05.08.2019

Zapytanie ofertowe nr 2 z dn 24.06.2019 dotyczące zamówienia p.n. "Konserwacja zespołu nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie"

24.06.2019

Regulamin udzielania zamówień zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

11.04.2019

Plan zamówień na rok 2019

23.03.2019

Zapytanie ofertowe nr 1 z dn. 23.03.2019 dotyczące zamówienia p.n.: Sukcesywna wycinka nie mniej niż 100 i nie więcej niż 672 drzew na terenie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie

23.03.2019