Koalicja Opiekunów Cmentarzy Żydowskich

2020
cmentarz zydowski, cmentarze żydowskie, Koalicja Opiekunów Cmentarzy Żydowskich

o projekcie

W czerwcu 2020 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego rozpoczęła projekt pn: „Koalicja Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce”.

Czym jest Koalicja?
Koalicja powstaje jako wspólny projekt wielu organizacji pozarządowych i NGO-sów, a także nieformalnych grup wolontariuszy. Stworzenie Koalicji wychodzi naprzeciw potrzebie skoordynowania odbywających się na terenie Polski prac porządkujących, a także zsieciowaniu wszystkich organizacji, prowadzących tego typu działania i animowaniu nowych przedsięwzięć.
Zadaniem sieci Opiekunów jest również rokroczne podsumowywanie prac i tworzenie wspólnych propozycji i pomysłów na prowadzenie akcji w następnych latach.
Jednym z najważniejszych narzędzi Koalicji jest strona internetowa, na której znajduje się m.in.: mapa prezentująca wszystkie cmentarze żydowskie w Polsce, wraz z informacjami o ich Opiekunach. Strona będzie platformą do promocji, sieciowania i wspólnej wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi Opiekunami, którzy zajmują się ratowaniem cmentarzy żydowskich w kraju. Na mapie każdy będzie mógł sprawdzić kto zajmuje się cmentarzem w jego najbliższej okolicy lub gdzie mógłby dołączyć do akcji wolontariackich. Strona internetowa Koalicji jest już dostępna w wersji roboczej pod adresem www.cmentarzezydowskie.org . Na stronie internetowej dla Opiekunów dostępne będzie także forum z informacjami dotyczącymi Koalicji, najnowszych programów dotacyjnych i zmianami w przepisach.

Dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego rozpoczęła tworzenie Koalicji. Dzięki uzyskanym środkom utworzono stronę internetową projektu, a także przeprowadzono cztery prace wolontariackie na cmentarzach żydowskich:

Strona projektu: www.cmentarzezydowskie.org

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w ramach programu „Wspólnie dla Dziedzictwa” prace wolontariackie wraz z praktycznymi warsztatami odbyły się na cmentarzach żydowskich:

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt
+ _

podobne projekty