Koalicja Opiekunów Cmentarzy Żydowskich

2020, 2021, 2022
cmentarz zydowski, cmentarze żydowskie, Koalicja Opiekunów Cmentarzy Żydowskich

o projekcie

W czerwcu 2020 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego rozpoczęła projekt pn: „Koalicja Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce”.

Czym jest Koalicja?
Koalicja powstaje jako wspólny projekt wielu organizacji pozarządowych i NGO-sów, a także nieformalnych grup wolontariuszy. Stworzenie Koalicji wychodzi naprzeciw potrzebie skoordynowania odbywających się na terenie Polski prac porządkujących, a także zsieciowaniu wszystkich organizacji, prowadzących tego typu działania i animowaniu nowych przedsięwzięć.
Zadaniem sieci Opiekunów jest również rokroczne podsumowywanie prac i tworzenie wspólnych propozycji i pomysłów na prowadzenie akcji w następnych latach.
Jednym z najważniejszych narzędzi Koalicji jest strona internetowa, na której znajduje się m.in.: mapa prezentująca wszystkie cmentarze żydowskie w Polsce, wraz z informacjami o ich Opiekunach. Strona będzie platformą do promocji, sieciowania i wspólnej wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi Opiekunami, którzy zajmują się ratowaniem cmentarzy żydowskich w kraju. Na mapie każdy będzie mógł sprawdzić kto zajmuje się cmentarzem w jego najbliższej okolicy lub gdzie mógłby dołączyć do akcji wolontariackich. Strona internetowa Koalicji jest już dostępna w wersji roboczej pod adresem www.cmentarzezydowskie.org . Na stronie internetowej dla Opiekunów dostępne będzie także forum z informacjami dotyczącymi Koalicji, najnowszych programów dotacyjnych i zmianami w przepisach.

Dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego rozpoczęła tworzenie Koalicji. Dzięki uzyskanym środkom utworzono stronę internetową projektu, a także przeprowadzono cztery prace wolontariackie na cmentarzach żydowskich:

Strona projektu: www.cmentarzezydowskie.org

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w ramach programu „Wspólnie dla Dziedzictwa” prace wolontariackie wraz z praktycznymi warsztatami odbyły się na cmentarzach żydowskich:

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2022

W 2022 r. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego rozwijała Koalicję Opiekunów Cmentarzy Żydowskich realizując prace porządkowe wolontariackie w miejscowościach w całej Polsce przy zaangażowaniu kilkudziesięciu wolontariuszy.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, której częścią jest Koalicja Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce otrzymała dofinansowanie w wysokości 51 000 PLN w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa. Środki te, stanowiące 100% budżetu zadania, posłużą przeprowadzeniu wolontariackich prac porządkowych na wybranych 4 cmentarzach żydowskich w całej Polsce – nowym cmentarzu żydowskim w Bytomiu, cmentarzu żydowskim w Tarnowskich Górach, nowym cmentarzu żydowskim w Łodzi oraz cmentarzu żydowskim w Warszawie. Działania te, w ramach zadania o nazwie „Koalicja Opiekunów Cmentarzy Żydowskich – warsztaty wolontariackie” połączone były z warsztatami dla ochotników, którzy przyjdą pomóc nam w pielęgnacji tych nekropolii. Co więcej, dzięki przyznanym w ramach dofinansowania z budżetu państwa środkom, będziemy mogli skorzystać z usług profesjonalnych firm zieleniarskich, by z zachowaniem należytej staranności przeprowadzić takie prace, jak koszenie traw, karczowanie zarośli, rębakowanie oraz wywóz śmieci.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

Sfinansowano z budżetu Państwa
Sfinansowano z budżetu Państwa
Narodowy Instytut Dziedzictwa - Wspólnie dla Dziedzictw
Narodowy Instytut Dziedzictwa – Wspólnie dla Dziedzictwa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

 

 

W 2022 r. Koalicja Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce otrzymała również dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022 na realizację zadania Cmentarze żydowskie – interwencje na rzecz dziedzictwa w kwocie 47 000 zł, co pozwoliło zrealizować 4 akcje porządkowe w całej Polsce, angażując w nie społeczności lokalne, młodzież szkolną i wszystkich zainteresowanych wspólnym polsko-żydowskim dziedzictwem. Akcje porządkowe w ramach programu miały miejsce na: nowym cmentarzu żydowskim w Gliwicach, na cmentarzu żydowskim w Mikołowie, na cmentarzu żydowskim w pod warszawskiej Radości oraz na na cmentarzu żydowskim w Tuszynie. Wszystkie działania przyczyniły się do zwiększenie świadomości tożsamości lokalnej o współistnienie dziedzictwa żydowskiego jako elementu wspólnego dziedzictwa, wskutek zaangażowania mieszkańców, uczniów lokalnych szkół. Przez prace wolontariackie oraz przeprowadzone warsztaty mieli okazję poznania szczegółów dotyczących historii, tradycji i sztuki żydowskiej w ich regionie.

 

Sfinansowano z budżetu Państwa
Sfinansowano z budżetu Państwa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2021

W tym roku do akcji porządkowania cmentarzy żydowskich dołączyło ponad 10 000 wolontariuszy, odbyło się ponad 200 akcji wolontariackich w całej Polsce i prawie 100 dawnych cmentarzy żydowskich zostało uporządkowanych i zadbanych.

Pozyskaliśmy ambasadora projektu. Został nim polski noblista żydowskiego pochodzenia Roald Hoffmann. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych nagrane zostały filmy z prac porządkowych prowadzonych na cmentarzach żydowskich w 2021 roku. W ramach akcji promocyjnej zostało zainicjowanych wiele artykułów w mediach. Strona Koalicji www.cmentarzezydowskie.org została również przetłumaczona na j. hebrajski.

Dzięki rozsyłanym przez Fundację we współpracy z innymi organizacjami informacjom prasowym po działaniach na cmentarzach ukazało wiele publikacji.

Jewish Heritage Europe Rothschild Foundation

Szombat

Heritage Tribune 

Notes from Poland 

Dzieje.pl

Rzeczpospolita

The First News 

Combat Antisemitism 

Filmy na naszym kanale YOUTUBE (link)

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021″.

+ _

podobne projekty