Cmentarz w Liczkowcach

Ukraina
2020, 2021
konserwacja, restauracja
cmentarz, konserwacja, liczkowce

o projekcie

Liczkowce to duża wieś położona obecnie na Ukrainie w rejonie husiatyńskim obwodu tarnopolskiego, nad rzeką Gniła i Zbrucz koło Husiatyna na Podolu.

Na niewielkim cmentarzu w Liczkowcach znajduje się pomnik wzniesiony przez kapitana Wojska Polskiego Michała Zaborowskiego, poległego w 1812 r. pod Możajskiem w trakcie wyprawy na Moskwę. Ma on formę wysokiej iglicy umieszczonej na postumencie i zwieńczonej antycznym hełmem. Na dwóch stronach postumentu znajdują się płaskorzeźby przedstawiające stylizowane zbroje rycerskie. Pomnik ten jest upamiętnieniem ofiar epidemii cholery, która miała miejsce w latach 1830-1831.

 

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2021

W tym roku na cmentarzu w Liczkowcach zostały przeprowadzone prace konserwatorskie przy pomniku upamiętniającym ofiary epidemii cholery  z 1830-1831. Pomnik został wzniesiony przez Konstantego Zaborowskiego.

Celem zadania było zachowanie unikatowych nagrobków polskich na cmentarzach na Ukrainie. W tym celu zostały przeprowadzone prace konserwatorskie, których efektem było zatrzymanie dalszej destrukcji obiektów i przywrócenie im pierwotnych walorów.

Prace konserwatorskie przeprowadził mgr Piotr Maślanka – dyplomowany konserwator sztuki, od wielu lat zaangażowany w prace konserwatorskie przy polskich zabytkach zagranicą w tym na Ukrainie, m.in. na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, na cmentarzach w Złoczowie, Liczkowcach i Krzemieńcu.

Zadanie było nadzorowane przez prof. ASP Janusza Smazę, eksperta w dziedzinie konserwacji, od wielu lat nadzorującego prace na cmentarzu Łyczakowskim, w Kolegiacie Św. Wawrzyńca w Żółkwi, w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce oraz wielu innych miejscach w Polsce i zagranicą.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z funduszu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2021”.

 

2020

W 2020 roku została przeprowadzona profesjonalna pełna konserwacja oraz przywrócenie wiedzy o istnieniu pomnika do świadomości współczesnych.

Projekt został przeprowadzony przez zespół konserwatorski pod kierownictwem Piotra Maślanki.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

+ _

podobne projekty