Zabezpieczenie zabytków w Ukrainie

Ukraina
2022
pomoc

o projekcie

W tym celu Fundacja wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stołecznym Konserwatorem Zabytków m.st. Warszawy zorganizowała wspólną akcję gromadzenia oraz przekazywania m.in. setki gaśnic i kilogramów wełny mineralnej. Wszystko odbyło się dzięki ogromnej skali odpowiedzi wielu OSP czy zaangażowania prywatnych przedsiębiorców oraz wolontariuszy. Dzięki tym działaniom udało się zabezpieczyć 49 świątyń oraz ponad 30 instytucji kultury (muzea, biblioteki, archiwa, teatry i galerie) we Lwowie, a także zabytków i instytucji kultury w ponad 30 miastach i wsiach obwodów Iwano-Frankowskiego, Wołyńskiego, Tarnopolskiego i Czerniowieckiego, część materiałów trafiła również do Kijowa i kilku miast we wschodniej Ukrainie. Ta ogromna rzesza beneficjentów wspólnej akcji pomocowej w ramach zbiórki materiałów przeciwpożarowych nie odbyłaby się bez wsparcia takich Instytucji jak Narodowy Instytut Dziedzictwa czy Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” oraz środków Polskiej Fundacji Narodowej.

 

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt
+ _

podobne projekty