Kolumna w Nowosiółkach Zahalczyckich

o projekcie

Barokowa kolumna z połowy XVIII wieku, znajdująca się obok dawnego kościoła parafialnego Wszystkich Świętych z 1664 r., a obecnie cerkwi pod wezwaniem Objawienia Pańskiego w Nowosiółkach Zahalczyckich.

Kolumna umieszczona na podstawie ze stopni wapiennych, z herbem Pilawa, o gładkim trzonie z bogato zdobionym kapitelem i rozbudowanym architektonicznie gzymsem, zwieńczona jest figurą Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Dynamicznie wykonana rzeźba, jest bezcenną pamiątką sztuki rzeźbiarskiej epoki baroku, a jej pochodzenie przypisywane jest uczniom Jana Jerzego Pinzla. Kolumna w Nowosiółkach jest bezsprzecznie wyjątkową i bezcenną pamiątką epoki baroku w rejonie złoczowskim.

Przewodniki oraz historycy sztuki, przypisują ją warsztatowi Jana Jerzego Pinsla, lecz informacja ta nie została nigdy potwierdzona dokumentami archiwalnymi. Co prawda właścicielką dóbr nowosiółkowskich została Joanna z Sieniawskich, która była matką starosty kaniowskiego Mikołaja Bazylego Potockiego, dla którego pracował osiadły w Buczaczu Jerzy Pinsel, to jednak cechy stylistyczne figury chociaż w pełni reprezentują tzw. lwowską szkołę rokoko, są już zbyt zachowawacze w porównaniu do wyjątkowej ekspresji form Pinsla. Nie zmienia to faktu, że warsztat rzeźbiarski, jakość wykonania, kompozycja, bryła, forma, ekspresja, czy umiejętność posługiwania się formą rzeźbiarską, pokazują bardzo wysoką klasę warsztatu rzeźbiarskiego, w którym powstał ten wyjątkowy obiekt i z całą pewnością można go przypisać do szkoły działającej na inspiracji twórczością Jana Jerzego Pinsla.

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2022

W 2022 r. najpoważniejszym do rozwiązania problemem było odchylenie kolumny od pionu, spękania trzonu i podstawy rzeźby, złapanych ściągami stalowymi oraz usunięcie wtórnego betonowego cokołu, pod którym ukryte są oryginalne kamienne stopnie. Destrukcja wapiennej skały w przypadku figury i dekoracyjnych elementów architektonicznych, była bardzo zaawansowana – występuje osypywanie się i kruszenie wapienia, spękania. Cały obiekt pokryty był wtórnymi przemalowaniami i cementami. Ze względu na przechył całego obiektu I etap prac zakładał demontaż kolumny wraz z wapiennymi stopniami, odkucie wtórnego betonowego cokołu, oczyszczenie wszystkich powierzchni kamiennych w celu rozpoznania zakresu zniszczeń i zakresu wtórnych uzupełnień oraz zacierek cementowych, wzmacnianie oraz iniekcje spękań. Głównym celem całego zadania było przywrócenie barokowej kolumnie jej wartości artystycznych, historycznych i estetycznych.

Prace realizowane były wspólnie z partnerem Fundacji – Towarzystwem Tradycji Akademickiej dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w roku 2022”.

 

 

+ _

podobne projekty