Cmentarz przy ul. Wolskiej w Warszawie

CMETARZ ŻYDOWSKI PRZY UL. WOLSKIEJ W WARSZAWIE
2021
konserwacja

o projekcie

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2021

Pomnik nagrobny ks. Jerzego Klingera autorstwa Jerzego Nowosielskiego

W przygotowanej na zlecenie Fundacji ekspertyzie dr Krystyna Czerni napisała „Pomnik nagrobny ks. Jerzego Klingera autorstwa Jerzego Nowosielskiego jest bez wątpienia dziełem wybitnym i unikatowym, zarówno w skali ogólnej, jako przykład współczesnej architektury nagrobnej, jak też w kontekście twórczości sakralnej samego artysty – jednego z najwybitniejszych twórców polskich XX wieku. Niestety, stan techniczny obiektu jest w chwili obecnej bardzo zły, warstwa malarska uległa zniszczeniom i deformacji, widoczne są zasolenia i pudrowanie pigmentu na skutek degradacji spoiwa pod wpływem warunków atmosferycznych. Nagrobek ucierpiał także podczas kilkakrotnej dewastacji, kiedy zrywano i kradziono elementy metalowe: obicie konchy, daszek i świeczniki. Obiekt bezwzględnie wymaga rzetelnej konserwacji i ochrony, wskazane jest zarówno przywrócenie pierwotnego wyglądu, zgodnego z autorskim projektem malarza, jak też skuteczne zabezpieczenie przed kolejnymi możliwymi aktami zniszczenia”.

 

W ramach konkursu: Nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2021 ogłoszonym przez: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w WarszawieDotacje MWKZ

 

+ _

podobne projekty