Prace konserwatorskie przy pomniku św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie

Ukraina, Zaloźce
2023
drzewa, konserwacja, pielęgnacja zieleni, prace konserwatorskie, Ukraina

o projekcie

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego jako partner Towarzystwa Tradycji Akademickiej w roku 2023 podejmie się prac konserwatorskich przy pomniku św. Rocha w Załoźcach na Ukrainie, wraz z wypracowaniem ekspertyzy dendrologicznej dla pielęgnacji zabytkowych drzew i wskazania formy nasadzenia następczego.

Obiekt z racji zewnętrznej ekspozycji, narażony był przez długi czas na działanie
szkodliwych warunków atmosferycznych i biologicznych oraz zwiększonej wilgotności.
Były one – oprócz uszkodzeń mechanicznych główną przyczyną zniszczeń. Pomnik
należy poddać kompleksowym zabiegom konserwatorskim oraz stworzyć odpowiednie
warunki dla jego dalszej, właściwej ekspozycji –, prowadzić regularną pielęgnację
pobliskich drzew przy nadzorze dendrologicznym (uwzględniając zagrożenie jakie dla
pomnika mogą stanowić spadające konary czy korzenie wrastające w podstawę obiektu).
Należy dbać o otoczenie, kosić trawy oraz odpowiednio dozorować. Stwierdzono
konieczność wyrównania terenu w bezpośrednim otoczeniu obiektu w celu odsłonięcia
podstawy oraz zminimalizowania zacienienia cokołu. Zaleca się również usunięcie
metalowego ogrodzenia, orz metalowej skrzynki umieszczonej na trzonie pomnika.
Ze względu na szeroki zakres i problematykę działań konserwatorskich, zaleca się
wykonanie prac w dwóch etapach.

Z uwagi na potrzeby zabezpieczenia obiektu, jakim jest kolumna św. Rocha w Załoźcach, niezbędna jest pielęgnacja drzew – ekspertyza będzie dotyczyła zarówno stanu zachowania, jak i rekomendacji, dotyczącej pielęgnacji i ewentualnych nasadzeń zastępczych w miejscu jednego ściętego drzewa.

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt
+ _

podobne projekty