Kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej (XVIII w.)w Rudkach, Ukraina.

Rudki, Ukraina
2022, 2023
konserwacja
fredro, konserwacja, rudki, Ukraina

o projekcie

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudkach – sanktuarium Matki Bożej w Rudkach, w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W 1876 w krypcie kościoła pochowany został Aleksander Fredro.

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2023

w 2023 r. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego jako partner Towarzystwa Tradycji Akademickiej podjęła się prac konserwatorsko-restauratorskich nagrobku Jacka i Maryi Fredrów, rodziców Aleksandra Fredry.

Nagrobek posiada wartości historyczne i emocjonalne. Zły stan zagraża jego zniszczeniem w przypadku dalszej dyslokacji. Stanowi również niebezpieczeństwo dla osób modlących się i zwiedzających kaplicę oraz kryptę rodziny Fredrów. Celem prac będzie likwidacja zagrożenia poprzez demontaż i montaż (po pracach) nagrobka na nowym fundamencie. Montaż z zastosowaniem systemu klamer spajających go ze ścianą kaplicy. Ponadto: usunięcie niewłaściwych napraw i zapraw mineralnych, oczyszczenie powierzchni z nawarstwień, zanieczyszczeń i wtórnych powłok barwnych, uzupełnieniem ubytków, wypełnienie szczelin stykowych bloków kamiennych, odtworzeniem pierwotnej kolorystyki napisów i plakiety z herbami, zabezpieczenie powierzchni, konserwacja części posadzki. Wskazane jest wykonanie podstawowych badań specjalistycznych.

Prace realizowane były przez partnera Fundacji Towarzystwo Tradycji Akademickiej dzięki finansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochr ona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w roku 2022”.

 

2022

W roku 2022 przedmiotem  działań konserwatorskich był kamienny sarkofag XVII/ XVIIIw. znajdujący się w podziemiach kaplicy rodziny Fredrów w kościele p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej (XVIII w.) (Rudki, Ukraina). Obiekt stanowi niezaprzeczalną wartość historyczną i artystyczną.

Prace realizowane były przez partnera Fundacji Towarzystwo Tradycji Akademickiej dzięki finansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochr ona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w roku 2022”.

 

+ _

podobne projekty