Kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej (XVIII w.)w Rudkach, Ukraina.

Rudki, Ukraina
2022, 2023
konserwacja
2023, fredro, konserwacja, rudki, Ukraina

o projekcie

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudkach – sanktuarium Matki Bożej w Rudkach, w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W 1876 w krypcie kościoła pochowany został Aleksander Fredro.

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2023

W 2023 r. Towarzystwo Tradycji Akademickiej, jako partner Fundacji podjęło się prac konserwatorsko-restauratorskich przy nagrobku Jacka i Maryi Fredrów, rodziców Aleksandra Fredry.

Nagrobek posiada wartości historyczne i emocjonalne. Zły stan zagrażał jego zniszczeniem w przypadku dalszej dyslokacji.

Autorką wykonanych przy obiekcie prac konserwatorskich była dyplomowana i doświadczona konserwator dzieł sztuki Pani Natalia Tomsia.

Nadzór nad pracami konserwatorskimi:

Zadanie było nadzorowane przez eksperta – prof. dr hab. Janusza Smazę, eksperta w dziedzinie konserwacji, od wielu lat nadzorującego prace na cmentarzu Łyczakowskim, w Kolegiacie Św. Wawrzyńca w Żółkwi, w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce oraz wielu innych miejscach w Polsce i zagranicą.

Projekt jest sfinansowany ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a zrealizowany w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2023” zarządzanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika.

 

2022

W roku 2022 przedmiotem  działań konserwatorskich był kamienny sarkofag XVII/ XVIIIw. znajdujący się w podziemiach kaplicy rodziny Fredrów w kościele p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej (XVIII w.) (Rudki, Ukraina). Obiekt stanowi niezaprzeczalną wartość historyczną i artystyczną.

Prace realizowane były przez partnera Fundacji Towarzystwo Tradycji Akademickiej dzięki finansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochr ona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w roku 2022”.

 

+ _

podobne projekty