Kościół p.w. Wszystkich Świętych i klasztor PP. Benedyktynek we Lwowie

Lviv
2023
konserwacja, restauracja
2023, konserwacja, Lwów, Ukraina

o projekcie

Budynek kościoła jest częścią zespołu architektonicznego, w skład którego wchodzą również cele klasztorne oraz brama wjazdowa. Architektura zespołu znajdującego się poza granicami dawnych murów miejskich miała niegdyś charakter obronny. Nosi cechy późnorenesansowe/ manierystyczne (attyka wieży), z późniejszymi wpływami baroku (cele, brama wjazdowa). Klasztor benedyktynek jest to jeden z najstarszych klasztorów we Lwowie.

 

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2023

III etap prac w dawnym najstarszym żeńskim na ziemiach Rusi klasztorze Benedyktynek we Lwowie (obecnie szkole). Zadanie objęło  konserwację i restaurację kamieniarki elewacji klasztoru, okien, elementów kamiennych na styku Kościoła i klasztoru oraz portalu kamiennego z 1780 r. znajdującego się po prawej stronie od wejście przez główną bramę Klasztoru.

Celem zadania było wyeksponowanie w pełni uroku renesansowo – manierystycznej kamieniarki założenia kościelno –klasztornego oraz portalu kamiennego i przywrócenie im wartości estetycznych i artystycznych według autorskiego programu konserwatorskiego realizowanego przez kierowniczkę prac zespołu konserwatorskiego – mgr Annę Kudzię – dyplomowaną konserwator dzieł sztuki, od wielu lat prowadzącą prace konserwatorskie przy polskich zabytkach na Ukrainie, m.in. przy rzeźbach apostołów z ogrodzenia Katedry Łacińskiej, w kościele św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim i Kolegiacie św. Trójcy w Ołyce.

 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a realizowany w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2023” zarządzanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika.

2022

W roku 2022 wykonany został II etap prac w najstarszym żeńskim klasztorze Benedyktynek we Lwowie – prace konserwatorskie przy zespole rzeźb, anioł w niszy Wraz z obrameniem kamiennym na wieży kościoła wszystkich świętych Oraz trzy rzeźby na elewacji zachodniej klasztoru wraz z obramieniem loggi, lwów, ukraina oraz prace konserwatorskie przy malowidłach:  Matka Boska i święci adorujący św. Trójcę oraz św. Michał Archanioł na bramie południowej klasztoru Benedyktynek we Lwowie.

Prace prowadził polsko-ukraiński zespół konserwatorów pod kierownictwem Ani Kudzi. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z funduszu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2022”.

2021

Tegoroczne prace objęły attykę i rzeźby na kościele p.w. Wszystkich Świętych i klasztorze Benedyktynek we Lwowie.

Dziedziniec klasztoru był niezwykle urokliwym miejscem miasta, licznie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów.

Klasztor benedyktynek jest to jeden z najstarszych klasztorów we Lwowie, a attyka i rzeźby należą do najstarszych obiektów zabytkowych w przestrzeni miejskiej Lwowa. Stan attyki jest awaryjny. Rzeźby natomiast pokryte są wtórną warstwa malarską, tożsamą z tłem, i ich walory artystyczne nie są wyeksponowane. Prace konserwatorskie przywrócą walory artystyczne i estetyczne dziedzińcowi klasztoru. Z uwagi na skale prac projekt będzie realizowany w trybie dwuletnim.

Prace prowadził polsko-ukraiński zespół konserwatorów pod kierownictwem Ani Kudzi. Realizowane są dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych w ramach programu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą”.

+ _

podobne projekty