Kościół p.w. Wszystkich Świętych i klasztor PP. Benedyktynek we Lwowie

Lviv
2023, 2024
konserwacja, restauracja
2023, konserwacja, Lwów, Ukraina

o projekcie

Budynek kościoła jest częścią zespołu architektonicznego, w skład którego wchodzą również cele klasztorne oraz brama wjazdowa. Architektura zespołu znajdującego się poza granicami dawnych murów miejskich miała niegdyś charakter obronny. Nosi cechy późnorenesansowe/ manierystyczne (attyka wieży), z późniejszymi wpływami baroku (cele, brama wjazdowa). Klasztor benedyktynek jest to jeden z najstarszych klasztorów we Lwowie.

 

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2024

W 2024 r.  planowana jest konserwacja wschodniej części renesansowej attyki wieży kościoła Wszystkich Świętych (dawny klasztor Benedyktynek) we Lwowie.

Kierowniczką prac jest Anna Kudzia.

Projekt został wsparty dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2024” którego operatorem jest Instytut Polonika.

fot. facebook.com/Ania Kudzia

2023

III etap prac w dawnym najstarszym żeńskim na ziemiach Rusi klasztorze Benedyktynek we Lwowie (obecnie szkole). Zadanie objęło  konserwację i restaurację kamieniarki elewacji klasztoru, okien, elementów kamiennych na styku Kościoła i klasztoru oraz portalu kamiennego z 1780 r. znajdującego się po prawej stronie od wejście przez główną bramę Klasztoru.

Celem zadania było wyeksponowanie w pełni uroku renesansowo – manierystycznej kamieniarki założenia kościelno –klasztornego oraz portalu kamiennego i przywrócenie im wartości estetycznych i artystycznych według autorskiego programu konserwatorskiego realizowanego przez kierowniczkę prac zespołu konserwatorskiego – mgr Annę Kudzię – dyplomowaną konserwator dzieł sztuki, od wielu lat prowadzącą prace konserwatorskie przy polskich zabytkach na Ukrainie, m.in. przy rzeźbach apostołów z ogrodzenia Katedry Łacińskiej, w kościele św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim i Kolegiacie św. Trójcy w Ołyce.

 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a realizowany w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2023” zarządzanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika.

2022

W roku 2022 wykonany został II etap prac w najstarszym żeńskim klasztorze Benedyktynek we Lwowie – prace konserwatorskie przy zespole rzeźb, anioł w niszy Wraz z obrameniem kamiennym na wieży kościoła wszystkich świętych Oraz trzy rzeźby na elewacji zachodniej klasztoru wraz z obramieniem loggi, lwów, ukraina oraz prace konserwatorskie przy malowidłach:  Matka Boska i święci adorujący św. Trójcę oraz św. Michał Archanioł na bramie południowej klasztoru Benedyktynek we Lwowie.

Prace prowadził polsko-ukraiński zespół konserwatorów pod kierownictwem Ani Kudzi. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z funduszu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2022”.

2021

Tegoroczne prace objęły attykę i rzeźby na kościele p.w. Wszystkich Świętych i klasztorze Benedyktynek we Lwowie.

Dziedziniec klasztoru był niezwykle urokliwym miejscem miasta, licznie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów.

Klasztor benedyktynek jest to jeden z najstarszych klasztorów we Lwowie, a attyka i rzeźby należą do najstarszych obiektów zabytkowych w przestrzeni miejskiej Lwowa. Stan attyki jest awaryjny. Rzeźby natomiast pokryte są wtórną warstwa malarską, tożsamą z tłem, i ich walory artystyczne nie są wyeksponowane. Prace konserwatorskie przywrócą walory artystyczne i estetyczne dziedzińcowi klasztoru. Z uwagi na skale prac projekt będzie realizowany w trybie dwuletnim.

Prace prowadził polsko-ukraiński zespół konserwatorów pod kierownictwem Ani Kudzi. Realizowane są dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych w ramach programu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą”.

+ _

podobne projekty