Prace konserwatorskie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie

Młynarska, Warszawa
2022
konserwacja
2022, ewangelicki, ewangelicko-augsburskim, prace konserwatorskie

o projekcie

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie przy ul. Młynarskiej 54/56/58

Nekropolia została założona 2 maja 1792. Projektantem był Szymon Bogumił Zug. W 1835 zbudowano kaplicę rodziny Halpertów, która służyła całej gminie luterańskiej. Przebudowano ją w latach 60. XIX wieku. W czasie powstania warszawskiego 1944 roku na jego terenie toczyły się ciężkie walki. Cmentarz został wówczas częściowo zniszczony. Przy wschodnim murze znajduje się lapidarium, w którym zgromadzono płyty i nagrobki, głównie z XIX wieku, które po zniszczeniach nekropolii (w tym ksiąg cmentarnych) trudno było umieścić na pierwotnym miejscu. Na cmentarzu spoczywa około 100 tys. zmarłych. W lipcu 2014 cmentarz, razem z pięcioma innymi nekropoliami tworzącymi zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach, został uznany za pomnik historii.

Więcej aktualności o cmentarzu: https://wawamlynarska.grobonet.com/

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2022

W tym roku po raz pierwszy, za pośrednictwem Fundacji Dziedzictwa Kulturowego odbyły się prace konserwatorskie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie przy ul. Młynarskiej 54/56/58.

Projekt miał na celu przeprowadzenie indywidualnie opracowanych prac konserwatorskich przy trzech nagrobkach znanych i cenionych polskich Ministrów

1. Al. 15 /18 /8, w którym spoczywa m.in. śp. minister Sokal Franciszek (Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej);

Program dotyczył grobu rodziny Sokalów z Cmentarza Ewangelicko – Augsburskiego w Warszawie. Obiekt z racji zewnętrznej ekspozycji, narażony był przez długi czas na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych i biologicznych oraz zwiększonej wilgotności. Czynniki te – oprócz noszących znamiona uszkodzeń mechanicznych – jedną z główną przyczyn zniszczeń widocznych na obiekcie.

Obiekt należało poddać podstawowym zabiegom konserwatorskim.

2. Al. 12 /38 /8, w którym spoczywa m.in. śp. minister Eberhardt Julian (Ministerstwo Komunikacji);

Program dotyczył obiektu z Cmentarza Ewangelicko – Augsburskiego w Warszawie. Obiekt z racji zewnętrznej ekspozycji, narażony był przez długi czas na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych i biologicznych oraz zwiększonej wilgotności. Czynniki te – oprócz noszących znamiona uszkodzeń mechanicznych – jedną z główną przyczyn zniszczeń widocznych na obiekcie.

Obiekt należało poddać podstawowym zabiegom konserwatorskim.

3. Al. E /1 /16, w którym spoczywa m.in. śp. minister Heurich Jan Fryderyk (Ministerstwo Kultury i Sztuki);

Program dotyczył obiektu z Cmentarza Ewangelicko – Augsburskiego w Warszawie. Obiekt z racji zewnętrznej ekspozycji, narażony był przez długi czas na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych i biologicznych oraz zwiększonej wilgotności. Czynniki te – oprócz noszących znamiona uszkodzeń mechanicznych – jedną z główną przyczyn zniszczeń widocznych na obiekcie.

Obiekt należało poddać kompleksowym zabiegom konserwatorskim.

Prace przeprowadził mgr Piotr Maślanka – konserwator, kierownik i wykonawca prac – dyplomowany konserwator i restaurator dzieł sztuki, uczestniczył w wielu pracach Fundacji, m.in. na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, czy też w Kamieńcu Podolskim, Żółkwi, Liczkowcach oraz Złoczowie.

Prace odbyły się dzięki wsparciu z Rezerwy Budżetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu pn. “Prace konserwatorskie przy wybranych nagrobkach Ministrów na cmentarzu ewangelicko-reformowanym oraz na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie”.

 

Zdjęcia po pracach konserwatorskich:

+ _

podobne projekty