Zakup auta dla Fundacji

Polska
2020
wydarzenie
2020, infrastruktura

o projekcie

W 2020 roku Fundacji udało się zakupić auto, dzięki któremu będziemy mogli lepiej i skuteczniej realizować naszą misję.

Zakup środków trwałych – samochodu – miał na celu poprawę jakości pracy Fundacji. Fundacja do tej pory korzystała z uprzejmości koordynatorów angażowanych w zadania. Wzrastająca liczba projektów i związanych z nimi wyjazdów a także warunki drogowe w krajach, w których prowadzone są prace (np. Ukraina), oraz warunki drogowe dojazdu do niektórych z objętych pracami fundacji obiektów (cmentarze, kościoły), sprawiały, że pojawiła się potrzeba zakupu pojazdu dostosowanego do dalekich tras, w miejsca często położone poza aglomeracjami (cmentarze) a także dostosowanego do przewozu sprzętu (narzędzia dla wolontariuszy podczas projektów porządkowania zabytkowych cmentarzy).

Auto – Toyota RAV 4 – zostało zakupione dzięki środkom Narodowego instytutu Wolności –  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Kultury”.

 

 

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt
+ _

podobne projekty