Cmentarz w Złoczowie

Ukraina, Złoczów
2020, 2021, 2022
konserwacja, restauracja
konserwacja, Ukraina

o projekcie

Złoczów był prywatnym miastem szlacheckim założonym w 1494 roku , w XVI wieku znajdowało się na terenie województwa ruskiego. Na terenie miasta znajduje się zabytkowy cmentarz, który jest miejscem pochówku wielu Polaków.

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2022

W 2022 roku prowadzone były prace przy nagrobku Stanisława Małego oraz przy nagrobku Wandy Wodnickiej.

Celem zadania było zachowanie unikatowych nagrobków polskich na cmentarzach na Ukrainie. W tym celu zostały przeprowadzone prace konserwatorskie, których efektem było zatrzymanie dalszej destrukcji obiektów i przywrócenie im pierwotnych walorów.

Prace konserwatorskie przeprowadzili mgr Marta Butkiewicz oraz mgr Witold Butkiewicz – dyplomowani konserwatorzy sztuki, od wielu lat zaangażowany w prace konserwatorskie przy polskich zabytkach zagranicą.

Zadanie było nadzorowane przez prof. ASP Janusza Smazę, eksperta w dziedzinie konserwacji, od wielu lat nadzorującego prace na cmentarzu Łyczakowskim, w Kolegiacie Św. Wawrzyńca w Żółkwi, w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce oraz wielu innych miejscach w Polsce i za granicą.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z funduszu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2022”.

2021

W 2021 roku zostały przeprowadzone prace przy rzeźbie nagrobnej przedstawiającej Madonnę – nagrobek NN i figurę kobiety – nagrobek NN.

Celem zadania było zachowanie unikatowych nagrobków polskich na cmentarzach na Ukrainie. W tym celu zostały przeprowadzone prace konserwatorskie, których efektem było zatrzymanie dalszej destrukcji obiektów i przywrócenie im pierwotnych walorów.

Prace konserwatorskie przeprowadził mgr Piotr Maślanka – dyplomowany konserwator sztuki, od wielu lat zaangażowany w prace konserwatorskie przy polskich zabytkach zagranicą w tym na Ukrainie, m.in. na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, na cmentarzach w Złoczowie, Liczkowcach i Krzemieńcu.

Zadanie było nadzorowane przez prof. ASP Janusza Smazę, eksperta w dziedzinie konserwacji, od wielu lat nadzorującego prace na cmentarzu Łyczakowskim, w Kolegiacie Św. Wawrzyńca w Żółkwi, w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce oraz wielu innych miejscach w Polsce i za granicą.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z funduszu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2021”.

 

2020

W 2020 roku pracom konserwatorskim poddane zostały 3 nagrobki: Andzi Kuryłowiczówny, Leonardy Chorzemskiej, Eugenii z Łysych Jung – jedne z najcenniejszych obiektów na cmentarzu.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

+ _

podobne projekty