Cmentarz w Złoczowie

Ukraina, Złoczów
2020, 2021, 2022, 2023
konserwacja, restauracja
konserwacja, Ukraina

o projekcie

Złoczów był prywatnym miastem szlacheckim założonym w 1494 roku , w XVI wieku znajdowało się na terenie województwa ruskiego. Na terenie miasta znajduje się zabytkowy cmentarz, który jest miejscem pochówku wielu Polaków.

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2023

W 2023 Fundacja zrealizowała prace konserwatorsko restauratorskie w Złoczowie na Ukrainie przy nagrobkach:


1) Adama Rocha


Wykonanym z piaskowca z pojedynczymi elementami ceramiki i metalu, obiekt powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XX wieku a poświęcony został przedwcześnie zmarłemu młodemu harcerzowi Adamowi Rochowi. Na inskrypcji nagrobnej wykuto: „Czuwaj” oraz „Podobał się Bogu ten kwiat młodzieńczy i dlatego przeniósł go z ziemskiego w niebiańskie ogrody”

2) Władysława Bodnara

Pomnik z racji zewnętrznej ekspozycji, narażony był przez długi czas na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, biologicznych oraz zwiększonej wilgotności. Stanowią one główną przyczynę erozji materiału kamiennego Obiekt należy poddać zabiegom konserwatorskim. Podstawowym założeniem prac jest wyeliminowanie czynników wpływających na destabilizację konstrukcyjną obiektu oraz przywrócenie jego osi pionowej. W tym celu należy wykonać całkowity demontaż nagrobka, ustabilizować betonową opaskę przez wzmocnienie (przemurowanie) fundamentu przy zastosowaniu izolacji przeciwwilgotnościowej. W ramach prac konserwatorskich należy wyeliminować również czynniki wpływające destrukcyjnie na powierzchnię obiektu takie jak nawarstwienia chemiczne i biologiczne, a także zabezpieczyć materiał skalny przed dalszą ekspozycją w warunkach zewnętrznych poprzez hydrofobizację. Metodę lub metody oczyszczania należy wybrać na podstawie przeprowadzonych prób, kierując się skutecznością oraz bezpieczeństwem obiektu zabytkowego. Ważne by substancję zabytkową poddać procesowi dezynfekcji poprzez kilkakrotne działanie środkiem biobójczym Stwierdzono konieczność wyrównania terenu w bezpośredniej bliskości obiektu, w celu poprawy estetycznego odbioru oraz stworzyć odpowiednie warunki dla jego dalszej, właściwej ekspozycji. Zaleca się sezonowe koszenie trawy i odpowiednio dozór.

3) Michała Burzańskiego

Pomnik nagrobny znajduje się na starym cmentarzu w Złoczowie, w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Złoczów to dawne miasto powiatowe, położone nad rzeką Złoczówką ( dopływ Bugu ) i otoczone wzgórzami Woroniaków, leży przy drodze ze Lwowa do Tarnopola ( 70 kilometrów na wschód od Lwowa ). Cmentarz katolicki w Złoczowie położony jest w południowej części miasta, po lewej stronie drogi do Dunajowa. Jest to rozległa nekropolia, wciąż czynna i dość dobrze zachowana. Przetrwał częściowo układ przestrzenny. Na podstawie dat na zachowanych nagrobkach sądzić można, że cmentarz ten został założony na początku XIX w.2 Opisywany obiekt powstał najprawdopodobniej w 1902 roku i należy do księdza Michała Burzańskiego. Na dzień dzisiejszy nie udało się ustalić autora lub warsztatu będącego autorem pomnika.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn.: Ochrona dziedzictwa ziemi lwowskiej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Projekt zrealizowany w ramach programu rządowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” zarządzanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za Granicą Polonika.

 

2022

W 2022 roku prowadzone były prace przy nagrobku Stanisława Małego oraz przy nagrobku Wandy Wodnickiej.

Celem zadania było zachowanie unikatowych nagrobków polskich na cmentarzach na Ukrainie. W tym celu zostały przeprowadzone prace konserwatorskie, których efektem było zatrzymanie dalszej destrukcji obiektów i przywrócenie im pierwotnych walorów.

Prace konserwatorskie przeprowadzili mgr Marta Butkiewicz oraz mgr Witold Butkiewicz – dyplomowani konserwatorzy sztuki, od wielu lat zaangażowany w prace konserwatorskie przy polskich zabytkach zagranicą.

Zadanie było nadzorowane przez prof. ASP Janusza Smazę, eksperta w dziedzinie konserwacji, od wielu lat nadzorującego prace na cmentarzu Łyczakowskim, w Kolegiacie Św. Wawrzyńca w Żółkwi, w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce oraz wielu innych miejscach w Polsce i za granicą.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z funduszu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2022”.

2021

W 2021 roku zostały przeprowadzone prace przy rzeźbie nagrobnej przedstawiającej Madonnę – nagrobek NN i figurę kobiety – nagrobek NN.

Celem zadania było zachowanie unikatowych nagrobków polskich na cmentarzach na Ukrainie. W tym celu zostały przeprowadzone prace konserwatorskie, których efektem było zatrzymanie dalszej destrukcji obiektów i przywrócenie im pierwotnych walorów.

Prace konserwatorskie przeprowadził mgr Piotr Maślanka – dyplomowany konserwator sztuki, od wielu lat zaangażowany w prace konserwatorskie przy polskich zabytkach zagranicą w tym na Ukrainie, m.in. na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, na cmentarzach w Złoczowie, Liczkowcach i Krzemieńcu.

Zadanie było nadzorowane przez prof. ASP Janusza Smazę, eksperta w dziedzinie konserwacji, od wielu lat nadzorującego prace na cmentarzu Łyczakowskim, w Kolegiacie Św. Wawrzyńca w Żółkwi, w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce oraz wielu innych miejscach w Polsce i za granicą.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z funduszu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2021”.

 

2020

W 2020 roku pracom konserwatorskim poddane zostały 3 nagrobki: Andzi Kuryłowiczówny, Leonardy Chorzemskiej, Eugenii z Łysych Jung – jedne z najcenniejszych obiektów na cmentarzu.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

+ _

podobne projekty