Prace konserwatorskie przy figurze Chrystusa Frasobliwego we Lwowie

Lviv
2021
konserwacja
Lwów, Ukraina

o projekcie

W obiektach rzeźbiarskich znajdujących się na terenie Ukrainy Chrystus Bolesny to bardzo rzadkie przedstawienie. Na terenie Lwowa drugie takie znajduje się tylko w kaplicy Boimów. Obiekt wzniesiono w 1761 roku, o czym świadczy inskrypcja na froncie głowicy. Pod rządami austro – węgierskimi prawdopodobnie przeniesiono tutaj cmentarz, jednak jest to niepotwierdzona archiwalnie informacja. Podobnie jest z informacją, iż kolumna pierwotnie znajdowała się w innej lokalizacji.

 

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2021

Prace konserwatorskie obejmowały prace przy kapliczce – kolumnie przedstawiającej Chrystusa Frasobliwego przy skrzyżowaniu ulic Pasiecznej i Zielonej we Lwowie.

Obiekt ze względu na przechył całej kolumny, wymagał pilnej interwencji konserwatorskiej. Kolumna przechylała się w stronę frontu obiektu. Umieszczona jest na lekkim wzniesieniu z ziemi.

Dotychczas nie wykonano dodatkowych badań przy obiekcie.

Rezultatem zadania jest zatrzymanie dalszej destrukcji i zachowanie obiektu sakralnego na terenie Lwowa.

mgr Anna Kudzia – kierownik zespołu konserwatorskiego dyplomowany konserwator dziel sztuki, od wielu lat prowadzi prace konserwatorskie przy polskich zabytkach na Ukrainie, m.in. przy rzeźbach apostołów z ogrodzenia Katedry Łacińskiej, w kościele św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim i Kolegiacie św. Trójcy w Ołyce.

Nadzorującym prace był dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP, od wielu lat prowadzący i nadzorujący prace polskich konserwatorów na Ukrainie.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z funduszu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2021”.

 

+ _

podobne projekty