o fundacji

cel - statut

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego powstała
w 2012 roku z inicjatywy dr. Michała
Laszczkowskiego i Pawła Wilskiego.

Jej celem jest ochrona i promocja polskiego
dziedzictwa narodowego jako elementu
europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację prac konserwatorsko-restauratorskich
oraz prowadzenie działalności edukacyjnej,
wydawniczej, filmowej itp.
Korzystamy z grantów instytucji publicznych i firm
prywatnych. Staramy się także pozyskiwać środki od osób prywatnych.

Dzięki hojności sponsorów możemy przywracać do dawnej świetności liczne obiekty polskiego dziedzictwa i przekazywać je w jak najlepszym stanie kolejnym pokoleniom. Każda, nawet
najdrobniejsza, kwota pomaga nam chronić
pozostawione przez naszych przodków
fragmenty naszej wspólnej przeszłości.

niezależność

Pomysł założenia Fundacji narodził się w nas z potrzeby dbania o dziedzictwo i kulturę naszego kraju. Motywuje nas chęć ochrony wyjątkowych polskich zabytków oraz pragnienie szerzenia wiedzy na ich temat.

zespół

 • dr Michał Laszczkowski

  Fundator

 • Paweł Wilski

  Fundator

 • Jan Żółtowski

  Prezes Zarządu

 • Magdalena Dorosz

  Administracja

 • Agnieszka Kamińska

  Koordynatorka projektów

rada fundacji

co nam przyświeca?

PROFESJONALIZM

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy współpracować z prawdziwymi specjalistami
w dziedzinie renowacji i konserwacji zabytków –
z kraju i z zagranicy, często bowiem pracujemy
w zespołach międzynarodowych.

PASJA

Dbanie o zabytki oraz odkrywanie polskiej
tożsamości i kultury stało się naszą pasją.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że przy renowacji
i konserwacji zabytków możemy pracować
z prawdziwymi specjalistami – z kraju i z zagranicy, często bowiem działamy w zespołach
międzynarodowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Podczas wykonywania prac konserwatorskich nieustannie towarzyszy nam świadomość ogromu odpowiedzialności, jaka spoczywa na naszych barkach. Robimy wszystko, by działać z jak
najlepszym rezultatem i móc sprostać wysokim oczekiwaniom tych, którzy – tak jak my –
troszczą się o los polskich zabytków.

RÓŻNORODNOŚĆ

Głęboko wierzymy w to, że siła naszego
wspólnego dziedzictwa kulturowego tkwi
w jego różnorodności. Zależy nam na tym,
by poprzez naszą działalność przekazywać tę
ideę kolejnym pokoleniom.

historia

2008 2011

Nasza przygoda z zabytkami rozpoczęła się od renowacji dawnego karceru studenckiego Politechniki Ryskiej. Stworzone przez nas Towarzystwo Tradycji Akademickiej, oprócz prac badawczych nad historią ruchów studenckich, w latach 2008 – 2011 prowadziło również prace przy XIX-wiecznych malowidłach pozostawionych przez więzionych w karcerze studentów.

Z czasem projektów konserwatorskich zaczęło przybywać i konieczne stało się stworzenie podmiotu, który mógłby w sposób profesjonalny zająć się organizacją prac przy obiektach zabytkowych oraz poszukiwaniem środków na ich realizację.

2012 2016

Pod koniec 2012 roku powołaliśmy do życia Fundację Dziedzictwa Kulturowego.

Chcieliśmy w ten sposób stworzyć podmiot prawny, który mógłby realizować przedsięwzięcia z zakresu ochrony, promocji i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Obecnie działamy głównie poza granicami kraju, m.in. na Białorusi, Łotwie, Ukrainie, w Mołdawii, we Francji i we Włoszech. Ratując cenne zabytki, pokazujemy, że polskie dziedzictwo narodowe stanowi istotną część europejskiego dziedzictwa kulturowego.

2017 teraz

Rok 2017 był dla nas przełomowy. Zakończyliśmy kilka niezwykle ważnych projektów, m.in. kolejny etap prac w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce oraz w Kolegiacie św. Wawrzyńca w Żółkwi, odnowiliśmy również rekordową liczbę nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Jeden z naszych najważniejszych projektów – odnowa Cmentarza Żydowskiego w Warszawie – zyskał natomiast stałe finansowanie w postaci funduszu wieczystego o wartości 100 milionów złotych.

licznik prac

88 zakończonych
projektów
17 projektów
w trakcie

transparentność

Działając na rzecz dobra wspólnego, szczególną wagę przywiązujemy do kwestii przejrzystości naszych działań – tak w kwestiach organizacyjnych, jak i finansowych. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 Zarząd Fundacji co roku przedstawia do publicznego wglądu sprawozdanie finansowe, rzetelnie i jasno prezentując w nim sytuację majątkową i finansową Fundacji.

sprawozdania

sprawozdaniemerytoryczne za rok 2022

sprawozdaniemerytoryczne z działalności opp za rok 2021

sprawozdanie z działalności 2018-2020

sprawozdaniez działalności - 2017

sprawozdaniez działalności - 2016

sprawozdaniez działalności - 2015

sprawozdaniez działalności
2014 - 2013

sprawozdaniefinansowe za rok 2022

sprawozdaniefinansowe - 2021

sprawozdaniefinansowe - 2020

sprawozdaniefinansowe - 2019

sprawozdaniefinansowe - 2018

sprawozdaniefinansowe - 2017

sprawozdaniefinansowe - 2016

sprawozdaniefinansowe - 2015

sprawozdaniefinansowe - 2014

sprawozdaniefinansowe - 2013