Wolontariat w celu zinwentaryzowania polskich nagrobków znajdujących się na terenie dawnych Inflant polskich na Łotwie, w oparciu o aplikację „Cmentariusz”

Łotwa
2022
inwentaryzacja, katalogowanie
cmentarz, Łotwa, prace inwentaryzacyjne, wolontariat

o projekcie

Projekt zakłada zorganizowanie tygodniowego wyjazdu wolontariuszy z Towarzystwa Krzemienieckiego skupionego wokół absolwentów XXVII liceum im Tadeusza Czackiego w Warszawie, którzy przeprowadzą inwentaryzację nagrobków polskiej mniejszości na terenie południowej Łotwy- na terenie dawnej Łatgalii – Rejon Rezekne. Cmentarze w tym rejonie są nieraz bardzo małe i znajdują się w dużych odległościach od siebie, w tym celu wolontariusze będą podzieleni na mniejsze grupy, z których każda objedzie po kilkadziesiąt takich cmentarzy i zinwentaryzuje zachowane na nich polskie nagrobki w oparciu o aplikację stworzoną specjalnie do prowadzenia takich prac inwentaryzacyjnych- „Cmentariusz”.

Celem projektu, oprócz przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych i zapewnieniu powszechnego do nich dostępu (dzięki zdigitalizowaniu procesu), jest również: rozwój wolontariatu i pozytywnych wzorców wychowawczych, dobroczynności i patriotyzmu  Rozwój idei wolontariatu pozwoli na zaszczepienie w uczestnikach pozytywnego podejścia do świadczenia bezinteresownej pomocy innym w przyszłości, jak również idei wspierania społecznego zaangażowania w ochronę materialnych element w polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Wolontariusze będą mieli okazję zobaczyć jakie ślady naszej kultury zachowały się na terenie dawnych Inflant i czynnie przyczynić się do ich ochrony. Ważnym aspektem działań jest rozwój wolontariuszy – ich udział w projekcie to poszerzenie wiedzy historycznej i świadomości na temat unikalności dziedzictwa Rzeczpospolitej, a także sposobów na jego czynną i odpowiedzialną ochronę.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.

Sygnet w kształcie nieregularnego wielokąta w kolorach czerwonym i białym oraz tekst w kolorach szarym i czerwonym z nazwą Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt
+ _

podobne projekty