Cmentarz tatarski w Bohonikach

Polska
2020
konserwacja
2020, bohoniki, cmentarz, konserwacja

o projekcie

Cmentarz tatarski w Bohonikach został założony w XVIII wieku. Mizar znajduje się na wzniesieniu porośniętym głównie drzewami iglastymi. Nagrobki na cmentarzu są orientowane na osi wschód-zachód, co wynika z tradycji islamu. Najstarsza część cmentarza zajmuje jego centralną część (wzniesienie).

Mizar wraz z znajdującymi się na jego terenie nagrobkami objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków.  22 października 2012 roku zarządzeniem Prezydenta RP mizar został uznany za pomnik historii Polski. Położone na północy Podlasia Bohoniki są, obok Kruszynian, jedynym historycznym ośrodkiem osadnictwa tatarskiego w granicach Polski z zachowanymi zabytkowymi mizarami i meczetami.

Współczesne pochówki znajdują się dookoła wzniesienia, w pobliżu ogrodzenia. Część spośród zachowanych zabytków uległa przemieszczeniu. Znaczna ilość głazów jest przewrócona, niektóre z nich są częściowo lub całkowicie zapadnięte w ziemię. Większość nagrobków na cmentarzu  stanowią obiekty wykonane z nieopracowanych
kamieniarsko, polodowcowych głazów granitowych.

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2020

Przedmiotem  prac konserwatorskich i restauratorskich  w 2020 roku był  zespół pięćdziesięciu kamiennych nagrobków znajdujących się na cmentarzu.

Wśród 50 nagrobków, które zostały objęte pracami konserwatorskimi, 3 posiadały indywidualne wpisy do rejestru zabytków: nagrobek Tugana Baranowskiego, nagrobek Jakowa Aleksandrowicza oraz nagrobek Szuli z Chleckich Bazarewskiej.

Prace zostały zrealizowane dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym w ramach programu „Ochrona zabytków”.

 

+ _

podobne projekty