Orders

Zapytanie ofertowe z 21.11.2023

Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy nagrobku Jakóba Eigera znajdującym się na terenie Cmentarza Żydowskiego, przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie.

21.11.2023

Zapytanie ofertowe z dn. 05.10.2023

Zapytanie ofertowe z dn. 05.10.2023

dot. Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorsko-konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi i restauratorskimi realizowanymi na obszarze Cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A-874.

05.10.2023

Zapytanie ofertowe z dn. 02.10.2023

Zapytanie nr 8
dot.: Kompleksowa realizacja prac wykonawczych przy realizacji założenia architektonicznego pn. Park Pamięci, w obszarze Cm. Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie.

02.10.2023

Zapytanie ofertowe z dn 17.07.2023

Zapytanie ofertowe nr 6
prace konserwatorsko-restauratorskie 15 wybranych nagrobków z sektora I Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie

17.07.2023

Zapytanie ofertowe nr 5 z dn. 12.07.2023

Zapytanie ofertowe nr 5
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy  wytypowanych nagrobkach z kwatery 20 cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie według programów prac konserwatorskich oraz pozwoleń MWKZ

12.07.2023

Zapytanie ofertowe nr 4 z dn. 12.07.2023

Zapytanie ofertowe nr 4
Prace konserwatorsko-restauratorskie nagrobków z sektora I -ary 27-30 z Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Okopowej 39/41 w Warszawie według programów prac konserwatorskich oraz pozwoleń MWKZ

12.07.2023

Zapytanie ofertowe z dn 12.07.2023

Zapytanie ofertowe nr 3
Prace konserwatorsko-interwencyjne przy nagrobku Jakóba Eigera z Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Okopowej 39/41 w Warszawie według programów prac konserwatorskich oraz pozwoleń MWKZ

12.07.2023

Zapytanie z dn. 30.05.2023

30.05.2023

Zapytanie ofertowe z dn. 24.03.2023

24.03.2023

Plan zamówień 2023

20.01.2023