Orders

Zapytanie ofertowe nr 01/04/2024

Sukcesywna wycinka drzew na obszarze wybranych kwater na terenie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie. 

Oferty mogą składać podmioty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu.

Zamówienie rozstrzygnięte.

15.04.2024

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2024

Zapytanie dotyczy realizacji zamówienia polegającego na wykonaniu badań archeologicznych wraz pracami porządkowymi obszaru obejmującego kwatery 31, 32, 33 i 34, znajdujących się na terenie zabytkowego Cmentarza Żydowskiego
przy ul. Okopowej 49/51 w  Warszawie, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-874.

Oferty mogą składać podmioty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu.

Termin przesłania ofert: 26 lutego br. do godziny 16.00
Forma składania ofert: email na adres kontakt@dziedzictwo.org
Oferta musi być opatrzona podpisem elektronicznym.

 

20.02.2024

Zapytanie ofertowe nr 03/01/2024

 

Zapytanie dotyczy realizacji zamówienia polegającego na  inwentaryzacji zieleni na obszarze kwater o numerach:
8-12, 14, 31-34,  39-41, 44B oraz 45-48, znajdujących się na terenie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-874.

Oferty mogą składać podmioty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu.

Termin przesłania ofert: 1 lutego br. do godziny 16.00
Forma składania ofert: email na adres kontakt@dziedzictwo.org

25.01.2024

Zapytanie ofertowe 02/01/2024

Zapytanie ofertowe dotyczy prac konserwatorskich przy zespole 20 wytypowanych nagrobkach znajdujących się w kwaterze 20 (sektor 20) na terenie zabytkowego Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie.

Termin zbierania ofert 16.01.2023 godz. 16.00

Oferty należy przesłać na adres: kontakt (at) dziedzictwo.org

09.01.2024

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2024

Zapytanie dotyczy prac konserwatorskich przy wybranych obiektach zespoły nagrobków znajdujących się na kwaterze 1 (sektor I) na terenie zabytkowego Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie.

Termin zbierania ofert: 16.01.2024 godz. 16.00

Oferty należy kierować na adres kontakt (at) dziedzictwo.org

09.01.2024

Plan zamówień na rok 2024

04.01.2024

Zapytanie ofertowe z 21.11.2023

Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy nagrobku Jakóba Eigera znajdującym się na terenie Cmentarza Żydowskiego, przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie.

21.11.2023

Zapytanie ofertowe z dn. 05.10.2023

Zapytanie ofertowe z dn. 05.10.2023

dot. Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorsko-konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi i restauratorskimi realizowanymi na obszarze Cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A-874.

05.10.2023

Zapytanie ofertowe z dn. 02.10.2023

Zapytanie nr 8
dot.: Kompleksowa realizacja prac wykonawczych przy realizacji założenia architektonicznego pn. Park Pamięci, w obszarze Cm. Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie.

02.10.2023

Zapytanie ofertowe z dn 17.07.2023

Zapytanie ofertowe nr 6
prace konserwatorsko-restauratorskie 15 wybranych nagrobków z sektora I Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie

17.07.2023