Wolontariusze Fundacji w Krzemieńcu na Ukrainie – wyjazd warsztatowo-badawczy

Krzemieniec
2021
badania, porządkowanie
2021, Krzemieniec, Ukraina, wolontariat

o projekcie

W dniach 10 – 17 lipca grupa wolontariuszy Fundacji Dziedzictwa Kulturowego udała się do Krzemieńca na Ukrainie, aby zadbać o materialne dziedzictwo społeczności Liceum Krzemienieckiego.
To już kolejny raz, gdy dzięki wsparciu Instytutu Polonika możemy objąć systematyczną opieką cmentarz Bazyliański, będący nekropolią dyrektorów, profesorów i mecenasów Liceum Krzemienieckiego.

W tym roku wyjazd miał szerszy zamysł. W ramach obozu, eksplorowaliśmy tradycję krzemienieckiego ruchu krajoznawczego, który w okresie międzywojennym ożywiał społeczność nie tylko Liceum, ale i całego miasta. Był motorem kształtowania się wspólnoty lokalnej i narodowej, opartej na umiłowaniu małej ojczyzny.

W ramach urozmaiconych warsztatów obszarowych, uczestnicy nabyli kompetencje umożliwiające twórczą interpretację krzemienieckiego krajobrazu. Szczególny nacisk w czasie warsztatów położono na polskie dziedzictwo kulturowe oraz międzywojenny dorobek krzemienieckich
krajoznawców. Każdy z uczestników wybrał temat, który w ramach badań terenowych oraz licznych wywiadów mógł zbadać.

Wynikiem obozu będzie wydanie napisanej przez uczestników publikacji, dokumentującej działania projektowe. Wydawnictwo przyjmie formę pół-przewodnika, dzięki czemu będzie atrakcyjną pozycją dla osób niezwiązanych z projektem, a zainteresowanych szeroko pojętymi krajoznawstwem i Kresami.

Dziękujemy Instytut Polonika za wsparcie naszej inicjatywy w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021” oraz wszystkim parterom, którzy wzbogacili projekt swoją wiedzą i kompetencjami: Klub Filmowo-Fotograficzny „Focus”, Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz , Towarzystwo Tradycji Akademickiej , XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie , Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. J. Słowackiego w Krzemieńcu, Centrum Gier
Symulacyjnych i Grywalizacji, SKPB Warszawa. Wielkie podziękowania należą się wolontariuszom, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w projekt.

Obecnie jesteśmy w trakcie prac redakcyjnych i konsultacji merytorycznych. Mamy jednak nadzieję zaprosić Państwa jesienią na promocję naszego krzemienieckiego „pół-przewodnika”. Wierzymy, że będzie on stanowił ważny element budowania świadomości o tym niezwykłym miejscu jakim jest Krzemieniec.

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt
+ _

podobne projekty