Prace konserwatorskie na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie

Warszawa
2022
konserwacja
2022, ewangelicki, Polska, Warszawa

o projekcie

Cmentarz Ewangelicko-Reformowany w Warszawie przy ul. Żytniej 42 został założony w 1792 roku za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a fakt ten jest uwieczniony na tablicy mieszczącej się na zewnętrznej stronie murów cmentarnych z prawej strony ul. Młynarskiej. Powstał on w związku z koniecznością zlikwidowania cmentarza położonego na tyłach danego kościoła ewangelicko-reformowanego tj. na tyłach budynku w którym mieści się obecnie Opera Kameralna, w głębi posesji przy ul. Solidarności 76a.

źródło: https://warszawa.grobonet.com/

więcej informacji na temat cmentarza: https://warszawa.grobonet.com/

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2022

W tym roku po raz pierwszy, za pośrednictwem  Fundacji Dziedzictwa Kulturowego odbyły się prace konserwatorskie na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ul. Żytniej 42.

Projekt miał na celu przeprowadzenie indywidualnie opracowanych prac konserwatorskich przy trzech nagrobkach znanych i cenionych polskich Ministrów:

1. nagrobek Ministra Antoniego Żychlińskiego (Ministerstwo Sprawiedliwości) – 16.05.1874 – 23.07.1929 ; lokalizacja: F/6/3;

Obiekt należało poddać podstawowym zabiegom konserwatorskim.

2. nagrobek Ministra Stanisława Janickiego oraz jego małżonki ( Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych) – 22.10.1872 – 25.09.1939 ; lokalizacja: W/2/10;

Projekt zakładał postawienie nowego pomnika nagrobnego ś. p. Stanisława Janickiego wraz z małżonką. Przeznaczony do realizacji projekt stanął w miejscu obecnego upamiętnienia. Przy projektowaniu uwzględniono ograniczoną ilość miejsca oraz charakter miejsca i stylistyczną spójność z otoczeniem.

3. nagrobek Ministra Seweryna Ludkiewicza (Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych) – 20.01.1882 – 31.03.1964 ; lokalizacja: W/4/11;

Obiekt z racji zewnętrznej ekspozycji, narażony był przez długi czas na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych i biologicznych oraz zwiększonej wilgotności. Czynniki te – oprócz noszących znamiona uszkodzeń mechanicznych – jedną z główną przyczyn zniszczeń widocznych na obiekcie. Obiekt należało poddać zabiegom konserwatorskim.

Prace prowadził mgr Piotr Maślanka  – konserwator, kierownik i wykonawca prac – dyplomowany konserwator i restaurator dzieł sztuki, uczestniczył w wielu pracach Fundacji, m.in. na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, czy też w Kamieńcu Podolskim, Żółkwi, Liczkowcach oraz Złoczowie.

Prace odbyły się dzięki wsparciu z Rezerwy Budżetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  w ramach projektu pn. “Prace konserwatorskie przy wybranych nagrobkach Ministrów na cmentarzu ewangelicko-reformowanym oraz na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie”.

 

 

Zdjęcia po pracach:

 

+ _

podobne projekty