Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii w Stryju

Stryj
2020, 2021, 2023
konserwacja, restauracja
konserwacja, portal, stryj

o projekcie

Kościół został wybudowany na przełomie XIV i XV wieku. Największy pożar w dziejach Stryja, który wybuchł w 1886 r., spowodował ruinę kościoła i całkowicie zniszczył jego cenne wyposażenie. Odbudowa świątyni trwała przez pięć lat. Była prowadzona zgodnie z projektem J. Zachariewicza. Świątynia otrzymała wystrój eklektyczny, z przewagą elementów neogotyckich oraz zachowaniem nielicznych elementów renesansowych.

 

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2023

PAMIĄTKOWA TABLICA POŚWIĘCONA KRZYSZTOFOWI
KONIECPOLSKIEMU

Tablica upamiętnia chorążego koronnego Krzysztofa Koniecpolskiego (syna hetmana
wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego) starostę stryjskiego (do 1660 r.), który
uczestniczył w przedsięwzięciu budowlanym przy kościele w 1640 r. Umieszczona na
północnej elewacji kościoła. Do pożaru w 1886 r. wmurowana w zach. elewację wieży, nad
wejściem głównym

Płyta piaskowcowa o kształcie prostokąta, osadzona na czterech kotwach, wmurowana w ścianę. Napis w języku łacińskim, zakomponowany na całej powierzchni płyty. Posiada dziewięć wersów zapisanych majuskułą. Inskrypcja kuta wgłębnie wykonana pismem prostym, przypominającym rzymską kapitałę

W celu przywrócenia wartości artystycznych, historycznych i emocjonalnych, a także pierwotnego wyglądu płyty, niezbędne będzie wykonanie właściwych zabiegów konserwatorsko- restauratorskich. Proponowane zabiegi konserwatorskie mają na celu eliminację przyczyn zniszczeń substancji zabytkowej, zatrzymanie niekorzystnych zmian oraz zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem. Konserwacja powinna uwzględniać cechy artystyczne oraz estetyczne obiektu. Równie ważnym celem zabiegów będzie utrwalenie substancji zabytkowej. Aby uzyskać powyższe założenia należy obiekt oczyścić z zabrudzeń i nawarstwień powierzchniowych. Wzmocnić osypujące się, silnie zdegradowane części kamienia preparatem krzemoorganicznym. Usunąć wtórne uzupełnienia, następnie wykonanie nowych uzupełnień ubytków oraz zabezpieczenie spękań. Wykonanie ewentualnej unifikacji kolorystycznej na powierzchniach uzupełnień. Nieodzowne jest też uczytelnienie napisów na tablicy poprzez próbę odtworzenia brakujących liter. Ze względu na konieczność ochrony obiektu przed dostępem czynników niszczących, płytę należy poddać m.in. hydrofobizacji.

 

Projekt realizowany w ramach dofinansowania z programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą”,

 

 

2021

Tegoroczne planowane do przeprowadzenia prace konserwatorskie obejmą tynki wokół portalu i obramień okiennych kaplicy północnej kościoła.

Prace konserwatorskie przy portalu mają za zadanie eliminację przyczyn zniszczeń substancji zabytkowych oraz zabezpieczenie ich przed dalszymi, niekorzystnymi zmianami. Celem działań konserwatorskich jest przywrócenie pełnej wartości artystyczno-estetycznej portalu, obramień okiennych, krat oraz tynków wokół portalu, a także utrwalenie substancji zabytkowych.

Prace przeprowadzi polsko-ukraiński zespół pod kierownictwem Natalii Tomsi – dyplomowanej konserwatorki dzieł sztuki, od wielu lat prowadzącej prace konserwatorskie w Polsce i za granicą, m.in.: w Kamieńcu Podolskim, w kościele pw. Narodzenia NMP w Stryju, czy też na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Nadzorował pracom będzie dr hab. Janusz Smaza – ekspert, profestor nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, od ponad 25 lat prowadzący i nadzorujący prace konserwatorskie w Polsce i na Ukrainie, m.in.: na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, w Kolegiacie św. Trójcy w Ołyce oraz w Kamieńcu Podolskim.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z funduszu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2021”.

 

2020

W 2020 roku prace konserwatorskie objęły manierystyczny portal kaplicy przykościelnej kościoła wraz z pamiątkową płytą Tadeusza Kościuszki.

Prace przeprowadził polsko-ukraiński zespół pod kierownictwem Natalii Tomsi i pod nadzorem Janusza Smazy.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

+ _

podobne projekty