Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii w Stryju

Stryj
2020, 2021, 2023
konserwacja, restauracja
konserwacja, portal, stryj

o projekcie

Kościół został wybudowany na przełomie XIV i XV wieku. Największy pożar w dziejach Stryja, który wybuchł w 1886 r., spowodował ruinę kościoła i całkowicie zniszczył jego cenne wyposażenie. Odbudowa świątyni trwała przez pięć lat. Była prowadzona zgodnie z projektem J. Zachariewicza. Świątynia otrzymała wystrój eklektyczny, z przewagą elementów neogotyckich oraz zachowaniem nielicznych elementów renesansowych.

 

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2023

PAMIĄTKOWA TABLICA POŚWIĘCONA KRZYSZTOFOWI KONIECPOLSKIEMU

Tablica upamiętnia chorążego koronnego Krzysztofa Koniecpolskiego (syna hetmana
wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego) starostę stryjskiego (do 1660 r.), który uczestniczył w przedsięwzięciu budowlanym przy kościele w 1640 r. Umieszczona na północnej elewacji kościoła. Do pożaru w 1886 r. wmurowana w zach. elewację wieży, nad wejściem głównym. Płyta piaskowcowa o kształcie prostokąta, osadzona na czterech kotwach, wmurowana w ścianę. Napis w języku łacińskim, zakomponowany na całej powierzchni płyty. Posiada dziewięć wersów zapisanych majuskułą. Inskrypcja kuta wgłębnie wykonana pismem prostym, przypominającym rzymską kapitałę.

W celu przywrócenia wartości artystycznych, historycznych i emocjonalnych, a także pierwotnego wyglądu płyty, niezbędne było wykonanie właściwych zabiegów konserwatorsko- restauratorskich.

Projekt zrealizowała doświadczona konserwator dzieł sztuki art. plast. mgr Natalia Tomsia.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 

 

 

 

Projekt zrealizowany w ramach programu rządowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, zarządzanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za Granicą Polonika. 

Sygnet w kształcie nieregularnego wielokąta w kolorach czerwonym i białym oraz tekst w kolorach szarym i czerwonym z nazwą Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika

 

2021

Tegoroczne planowane do przeprowadzenia prace konserwatorskie obejmą tynki wokół portalu i obramień okiennych kaplicy północnej kościoła.

Prace konserwatorskie przy portalu mają za zadanie eliminację przyczyn zniszczeń substancji zabytkowych oraz zabezpieczenie ich przed dalszymi, niekorzystnymi zmianami. Celem działań konserwatorskich jest przywrócenie pełnej wartości artystyczno-estetycznej portalu, obramień okiennych, krat oraz tynków wokół portalu, a także utrwalenie substancji zabytkowych.

Prace przeprowadzi polsko-ukraiński zespół pod kierownictwem Natalii Tomsi – dyplomowanej konserwatorki dzieł sztuki, od wielu lat prowadzącej prace konserwatorskie w Polsce i za granicą, m.in.: w Kamieńcu Podolskim, w kościele pw. Narodzenia NMP w Stryju, czy też na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Nadzorował pracom będzie dr hab. Janusz Smaza – ekspert, profestor nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, od ponad 25 lat prowadzący i nadzorujący prace konserwatorskie w Polsce i na Ukrainie, m.in.: na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, w Kolegiacie św. Trójcy w Ołyce oraz w Kamieńcu Podolskim.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z funduszu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2021”.

 

2020

W 2020 roku prace konserwatorskie objęły manierystyczny portal kaplicy przykościelnej kościoła wraz z pamiątkową płytą Tadeusza Kościuszki.

Prace przeprowadził polsko-ukraiński zespół pod kierownictwem Natalii Tomsi i pod nadzorem Janusza Smazy.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

+ _

podobne projekty