Prace konserwatorskie i restauratorskie w Ostrowi Mazowieckiej

Ostrów Mazowiecka
2021
konserwacja

o projekcie

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2021

Zespół macew i ich fragmentów pochodzących ze starego cmentarza żydowskiego w Ostrowi Mazowieckiej jest jedynym reliktem zabytkowych nagrobków z tego cmentarza. Wobec planów odnowienia cmentarza i przygotowania upamiętnienia, którego częścią miałyby być w/w nagrobki ich fragmenty, konieczne  jest przeprowadzenie prac konserwatorskich.

Macewy i fragmenty macew pochodzące z cmentarza żydowskiego, położonego pomiędzy ulicami Targową, Władysława Broniewskiego i Karola Fryczego w Ostrowi Mazowieckiej, są jedyną pozostałością substancji zabytkowej cmentarza. Wobec planowanego oznaczenia terenu cmentarza oraz budowy upamiętnienia prace konserwatorskie staną się elementem szerszego, kosztownego projektu odnowienia cmentarza. Zespół stanowi materialne świadectwo żydowskiej sztuki kamieniarskiej. Ponadto, macewy to wyjątkowe dokumenty pisane, niezwykle ważne biorąc pod uwagę zniszczone w wyniku holokaustu archiwa żydowskie. Zachowane na macewach zdobienia i inskrypcje z racji swej formy i wymowy posiadają wartości artystyczne. Stanowią przyczynek do badań naukowych nad dziejami i sztuką społeczności żydowskiej. Ich zachowanie leży w interesie społecznym.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu: Nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2021 ogłoszonym przez: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w WarszawieDotacje MWKZ.

 

+ _

podobne projekty