Cmentarz tatarski w Kruszynianach

Kruszyniany, Ukraina
2021
konserwacja

o projekcie

Położone na północy Podlasia Kruszyniany są, obok Bohonik, jedynym historycznym ośrodkiem osadnictwa tatarskiego w granicach Polski 
z zachowanymi zabytkowymi mizarami i meczetami.

Mizar ten powstał w 2. poł. XVII wieku i został, wraz z znajdującymi się na jego terenie nagrobkami, objęty ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków ( nr A-63 z 31.12.1986 r.).

22 października 2012 roku zarządzeniem Prezydenta RP mizar został uznany za pomnik historii Polski.

Cmentarz znajduje się niedaleko miejscowego meczetu, na terenie porośniętym głównie drzewami iglastymi. Całość założenia zamknięta jest kamiennym ogrodzeniem z dwiema bramami. Nagrobki na cmentarzu są orientowane na osi wschód -zachód, co wynika z tradycji islamu. Najstarsza jego część znajduje się w centralnej części. Współczesne pochówki mieszczą się dookoła wzniesienia, w pobliżu ogrodzenia.

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2021

Celem  tegorocznych planowanych prac konserwatorskich i restauratorskich jest przywrócenie walorów historycznych zespołowi czterdziestu kamiennych nagrobków.

Najstarsze nagrobki znajdują się w centralnej części cmentarza. Część spośród zachowanych zabytków uległa przemieszczeniu. Znaczna ilość głazów jest przewrócona, niektóre z nich są częściowo lub całkowicie zapadnięte w ziemię.

W skład zespołu konserwatorskiego wchodzą: Piotr Owczarek, Marta Butkiewicz, Witold Butkiewicz oraz Natalia Tomsia.

Prace będą realizowane dzięki środkom z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przyznanym w ramach programu „Ochrona zabytków 2021”.

 

+ _

podobne projekty