Barokowa kolumna w Nowosiółkach

Ukraina
2022
konserwacja, restauracja
barokowa kolumna, konserwacja, Nowosiółki

o projekcie

W roku 2022 przedmiotem działań konserwatorskich była barokowa kolumna z połowy XVIII wieku, znajdująca się obok dawnego kościoła parafialnego Wszystkich Świętych z 1664 r., a obecnie cerkwi pod wezwaniem Objawienia Pańskiego w Nowosiółkach Zahalczyckich. Kolumna umieszczona na podstawie ze stopni wapiennych, z herbem Pilawa, o gładkim trzonie z bogato zdobionym kapitelem i rozbudowanym architektonicznie gzymsem, zwieńczona jest figurą Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Dynamicznie wykonana rzeźba, jest bezcenną pamiątką sztuki rzeźbiarskiej epoki baroku, a jej pochodzenie przypisywane jest uczniom Jana Jerzego Pinzla. Głównym celem całego zadania było przywrócenie barokowej kolumnie jej wartości artystycznych, historycznych i estetycznych. Tak niezwykły obiekt, który bez wątpienia jest pokołosiem twórczości Pinsla, a co za tym idzie reprezentuje lwowską szkołę rokoko, zasługiwał na przywrócenie mu dawnej świetności.

Prace realizowane były przez partnera Fundacji Towarzystwo Tradycji Akademickiej dzięki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt
+ _

podobne projekty