Barokowa kolumna w Nowosiółkach

Ukraina
2022, 2023
konserwacja, restauracja
barokowa kolumna, konserwacja, Nowosiółki

o projekcie

W roku 2022 przedmiotem działań konserwatorskich była barokowa kolumna z połowy XVIII wieku, znajdująca się obok dawnego kościoła parafialnego Wszystkich Świętych z 1664 r., a obecnie cerkwi pod wezwaniem Objawienia Pańskiego w Nowosiółkach Zahalczyckich. Kolumna umieszczona na podstawie ze stopni wapiennych, z herbem Pilawa, o gładkim trzonie z bogato zdobionym kapitelem i rozbudowanym architektonicznie gzymsem, zwieńczona jest figurą Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Dynamicznie wykonana rzeźba, jest bezcenną pamiątką sztuki rzeźbiarskiej epoki baroku, a jej pochodzenie przypisywane jest uczniom Jana Jerzego Pinzla. Głównym celem całego zadania było przywrócenie barokowej kolumnie jej wartości artystycznych, historycznych i estetycznych. Tak niezwykły obiekt, który bez wątpienia jest pokołosiem twórczości Pinsla, a co za tym idzie reprezentuje lwowską szkołę rokoko, zasługiwał na przywrócenie mu dawnej świetności.

Prace realizowane były przez partnera Fundacji Towarzystwo Tradycji Akademickiej dzięki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2023

W II etapie prac przy obiekcie w 2023 r. wykonano nowy fundament, a scalone elementy kolumny zamontowano w oryginalnym miejscu ekspozycji.

Tak niezwykły obiekt, który bez wątpienia jest pokołosiem twórczości Pinsla, a co za tym idzie reprezentuje lwowską szkołę rokoko, zasługuje na przywrócenie mu dawnej świetności. Z roku na rok, kolejne detale dekoracji i przedstawień figuralnych ulegały bezpowrotnemu zniszczeniu, a proces przechylania się kolumny postępował. Parafia w Nowosiółkach zarówno, jeśli chodzi o cerkiew jak i kościół katolicki, nie jest zbyt liczna, jednak podlega pod dziekanat lwowski. Niedaleka lokalizacja od drogi głównej – ok. 1 km, jest bardzo dogodna, aby przyciągnąć zwiedzających, chcących w otoczeniu natury pokontemplować sztukę baroku.

Celem prac konserwatorskich jest również zahamowanie procesów destrukcji kamienia, wywołanych przez czynniki zewnętrzne, które spowodowały liczne uszkodzenia i erozję kamienia. W tym celu usunięto więc w I etapie prac, szkodliwe nawarstwienia mikrobiologiczne przez przeprowadzenie zabiegów dezynfekcji, usunięto nawarstwienia atmosferyczne, które nie tylko niszczą kamień od warstw powierzchniowych, aż do jego głębokich partii, ale i zaburzają obiór estetyczny przez ich ciemny kolor. Usunięto również wtórne nieestetyczne naprawy, spękane spoiny i uzupełnienia cementowe. Zabiegi te pozwolą na przywrócenie wartości artystycznych obiektu i pokazanie wysokiego poziomu kunsztu rzeźbiarskiego.

W II etapie prac wykonano klejenie wszystkich spękanych elementów kolumny: kuli ziemskiej ze stopami Matki Boskiej i wężem, następnie połączenie tego fragmentu z główną częścią figury, sklejenie cokołu pod kapitelem oraz trzonu kolumny. Wykonano zabiegi wzmacniania preparatami krzemoorganicznymi powierzchni kamienia oraz iniekcja spękań i szczelin.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn.: Ochrona dziedzictwa ziemi lwowskiej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 

 

 

 

Projekt zrealizowany w ramach programu rządowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” zarządzanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa za Granicą Polonika. 

Sygnet w kształcie nieregularnego wielokąta w kolorach czerwonym i białym oraz tekst w kolorach szarym i czerwonym z nazwą Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika

2022

W I etapie – i związanym z nim realizacją programu w 2022 r. najpoważniejszym do rozwiązania problemem było odchylenie kolumny od pionu, spękania trzonu i podstawy rzeźby, złapanych ściągami stalowymi oraz usunięcie wtórnego betonowego cokołu, pod którym ukryte są oryginalne kamienne stopnie. Destrukcja wapiennej skały w przypadku figury i dekoracyjnych elementów architektonicznych, była bardzo zaawansowana – występowało osypywanie się i kruszenie wapienia, spękania. Cały obiekt pokryty był wtórnymi przemalowaniami i cementami. Ze względu na przechył całego obiektu I etap prac zakładał demontaż kolumny wraz z wapiennymi stopniami, odkucie wtórnego betonowego cokołu, oczyszczenie wszystkich powierzchni kamiennych w celu rozpoznania zakresu zniszczeń i zakresu wtórnych uzupełnień oraz zacierek cementowych, wzmacnianie oraz iniekcje spękań. Głównym celem całego zadania było przywrócenie barokowej kolumnie jej wartości artystycznych, historycznych i estetycznych.

+ _

podobne projekty