Świetlice charytatywne dla uchodźców z Ukrainy

Polska
2022
pomoc

o projekcie

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przy współpracy z Fundacją ORLEN oraz organizacją pożytku publicznego Dobro Czynić – Misja Charytatywna udzielała pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Pomoc realizowana była poprzez zapewnienie opieki oraz różnego rodzaju animacji w prowadzonych przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego w 7 świetlicach oraz 3 punktach dla nastolatków czynnych 7 dni w tygodniu w godzinach 10-19. W świetlicach zatrudniano ponad 40 uchodźczyń wojennych w roli Opiekunek dzieci. W czasie pracy świetlicy zapewnialiśmy: opiekę oraz bezpieczeństwo dzieciom, wsparcie pedagogiczne i terapeutyczne, zajęcia edukacyjne i rozwojowe, przeciwdziałanie i niwelowanie traumy poprzez aktywizowanie do różnego rodzaju zadań i projektów, naukę języka polskiego jako obcego. W ramach naszej działalności prowadziliśmy również lekcje języka polskiego dla dorosłych, pragnąc umożliwić komunikowanie się w miejscu zamieszkania. Lekcje te odbywały się w 3 lokalizacjach w Warszawie.

 

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt
+ _

podobne projekty