Pierwsza kontrola NIK w naszej Fundacji za nami. Wyniki dla nas pozytywne.

 

06.05.2020

Najwyższa Izba Kontroli badała działanie Funduszu Wieczystego na rzecz Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie.
Była to część większej kontroli dotyczącej realizacji ochrony dziedzictwa mniejszości narodowych w Polsce.
Wnioski są zamieszczone na stronie NIK, można je zobaczyć tu:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ochronia-dziedzictwa-kulturowego-mniejszosci.html?fbclid=IwAR0TYRNtGcOmhUE7z_aFEPZMAcjqArUTtTgW5pbDNpdJ7IAUPdDDxyN_qH4