Dofinansowanie Koalicji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich

 

31.08.2022

Dofinansowanie Koalicji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich

 

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, której częścią jest Koalicja Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce otrzymała dofinansowanie w wysokości 51 000 PLN w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa. Środki te, stanowiące 100% budżetu zadania, posłużą przeprowadzeniu wolontariackich prac porządkowych na wybranych 4 cmentarzach żydowskich w całej Polsce – nowym cmentarzu żydowskim w Bytomiu, cmentarzu żydowskim w Tarnowskich Górach, nowym cmentarzu żydowskim w Łodzi oraz cmentarzu żydowskim w Warszawie. Działania te, w ramach zadania o nazwie „Koalicja Opiekunów Cmentarzy Żydowskich – warsztaty wolontariackie” połączone będą z warsztatami dla ochotników, którzy przyjdą pomóc nam w pielęgnacji tych nekropolii. Co więcej, dzięki przyznanym w ramach dofinansowania z budżetu państwa środkom, będziemy mogli skorzystać z usług profesjonalnych firm zieleniarskich, by z zachowaniem należytej staranności przeprowadzić takie prace, jak koszenie traw, karczowanie zarośli, rębakowanie oraz wywóz śmieci.

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

Sfinansowano z budżetu Państwa
                  Sfinansowano z budżetu Państwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowy Instytut Dziedzictwa - Wspólnie dla Dziedzictw