Uroczystość zakończenia prac konserwatorskich przy nagrobkach sześciu ministrów II RP na cmentarzach ewangelicko-augsburskim i ewangelicko-reformowanym w Warszawie

02.06.2023

W tym tygodniu  na cmentarzach ewangelicko-augsburskim i ewangelicko-reformowanym w Warszawie uroczyście zakończyliśmy prace konserwatorskie przy nagrobkach sześciu ministrów II RP:
Antoniego Żychlińskiego (1874-1929), ministra sprawiedliwości
Seweryna Ludkiewicza (1882-1964), ministra rolnictwa i reform rolnych
Stanisława Janickiego (1872 – 1939), ministra rolnictwa i reform rolnych
Franciszka Sokala (1881- 1932), ministra pracy i opieki społecznej
Jana Fryderyka Heuricha (1873-1925), ministra kultury i sztuki
Juliana Eberhardta (1866 -1939), ministra komunikacji
W uroczystościach wzięli udział Wojciech Labuda – Pełnomocnik ds. ochrony miejsc pamięci, pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Piotr Oleńczak, przedstawiciele Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego, rodziny ministrów oraz media.
Podczas uroczystości głos zabrali Pan Wojciech Labuda, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów, Pan Jan Żółtowski Prezes Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, oraz Pan Piotr Maślanka kierownik prac konserwatorskich.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Więcej o samych pracach na stronie Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
Prace konserwatorskie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie:
konserwatorskie na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie:
Prace