Towarzystwo Tradycji Akademickiej otrzymało dotację w wysokości 195 tyś na kontynuowanie prac konserwatorsko-restauratorskich, których partnerem jest Fundacja

13.06.2023

Kilka dni temu pisaliśmy o 400-leciu Kolegiacie pw. św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi na Ukrainie. Kolegiata stanowi arcydzieło sztuki renesansowej, a fryz batalistyczny okalający świątynie, jest drugim takim znanym w Europie. Fryz stanowi chwałę oręża polskiego rycerstwa przedstawiając sukcesy w zwycięskich bitwach Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego- fundatora Kolegiaty.

Pomimo trudów wojny i przy obiekcie prowadzone będą prace konserwatorskie.  roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej otrzymało dotację w wysokości 195 tyś na kontynuowanie prac konserwatorsko-restauratorskich.. Dzięki otrzymanym środkom wykonamy konserwację kamiennego fryzu przedstawiającego chwałę rycerstwa polskiego umiejscowionego na południowo- wschodniej zakrystiioraz odkrywki w przyziemiu, polegające na miejscowym skuciu tynków na cokole. Przeprowadzimy badania mikrochemiczne,  z pobranych prób. Dzięki badaniom będziemy mogli  przygotować plany prac konserwatorskich na kolejne lata.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego jest partnerem Towarzystwa Tradycji Akademickiej, które od 2015 r. prowadzi prace konserwatorsko-restauratorskie w Kolegiacie pw. św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi na Ukrainie.

Prace zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, których operatorem jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”