Rozpoczęcie prac konserwatorskich we Lwowie

11.05.2017