Figury Mars i Wenus oraz św. Michała odzyskują blask

 

15.10.2023

Dzięki wykonanym przez polsko-ukraiński zespół pracom konserwatorskim można podziwiać rzeźby Mars i Wenus na  kamienicy przy ul. Teatralnej 11 oraz rzeźbę św. Michała Archanioła przy ul. Drukarskiej 11 we Lwowie.

Św. Michała po konserwacji
Figura św. Michała przed konserwacją.
Figura Wenus po pracach konserwatorskich.
Figura Marsa po konserwacji.

Więcej o przeprowadzonych pracach przeczytaj pod linkami:

Mars i Wenus.

Św. Michał. 

Prace konserwatorskie wykonano w ramach projektu pn. Ochrona zabytków w przestrzeni miejskiej Lwowa.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.   

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” nadzorowanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA