O dziedzictwie kulturowym za granicą w radio Plus Warszawa

28.09.2014

Przez prawie godzinę o dziedzictwie kulturowym za granicą opowiadali goście programu Patrycji Cichońskiej-Dynek „Obserwatorium”

Specjalny odcinek programu poświęcony ochronie i konserwacji zabytków polskich poza granicami kraju został wyemitowany 28 września 2014 r. Gośćmi programu byli: Dorota Janiszewska-Jakubiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Janusz Smaza z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie oraz Prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego dr Michał Laszczkowski.

Audycję można odsłuchać tutaj.