Dofinansowanie z programu Kultura – Interwencje. Edycja 2022

Cmentarze żydowskie – interwencje na rzecz dziedzictwa to kolejne zadanie realizowane przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego w ramach Koalicji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce!

15.07.2022

Koalicja Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022 na realizację zadania Cmentarze żydowskie – interwencje na rzecz dziedzictwa. Dzięki tym środkom, stanowiącym 100% budżetu zadania będziemy w stanie zrealizować 4 akcje porządkowe w całej Polsce, angażując w nie społeczności lokalne, młodzież szkolną i wszystkich zainteresowanych wspólnym polsko-żydowskim dziedzictwem. Finansowanie to pozwoli nam również na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz zakup akcesoriów niezbędnych dla bezpiecznego i efektywnego porządkowania zabytkowych kirkutów w Gliwicach, Mikołowie, Tuszynie i warszawskim Wawrze.

Działania przeprowadzone w ramach tego zadania umożliwią wsparcie czynnego uczestnictwa członków społeczności lokalnych w ratowaniu pozostałości dziedzictwa Żydów polskich, znajdującego się w ich najbliższej okolicy. Najliczniejszymi przykładami tej spuścizny są właśnie cmentarze żydowskie, których według szacunków zachowało się po dziś dzień około 800 w różnym stanie zachowania.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022