Janusz Smaza profesorem

10.06.2014

Współpracujący od wielu lat z Fundacją, wybitny konserwator Janusz Smaza uzyskał stopień doktora habilitowanego.

10 czerwca 2014 r. Rada Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych jednogłośnie przyznała dotychczasowemu adiunktowi Januszowi Smazie stopień doktora habilitowanego. Profesor Smaza jest ekspertem Fundacji, a także nadzoruje lub kieruje licznymi naszymi pracami, m.in. na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Cmentarzu Campo Verano w Rzymie, w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce, czy w Kościele Świętego Mikołaja w Kamieńcu Podolskim.

Gratulujemy

Vivat Academia, vivant Professores!