Inwentaryzacja Cmentarza Łyczakowskiego

21.09.2014

W pierwszych trzech tygodniach września na Cmentarzu Łyczakowskim prowadzone były prace terenowe w ramach programu inwentaryzacyjnego. W 2014 r. rozpoczęto równolegle proces ewidencjonowania grobów.

Przez pierwsze trzy tygodnie września kilkunastu współpracowników Fundacji pod kierunkiem p. Jacka Lewkowskiego odsłaniało, fotografowało,  mierzyło łyczakowskie nagrobki, spisywało inskrypcje i sygnatury oraz zakładało karty poszczególnych obiektów. Baza danych nagrobków wzbogaci się o kolejne 1500 rekordów. Zaraz po zakończeniu opracowywania kart.