Cmentarz Łyczakowski 2014

14.11.2014

Polsko-ukraińska komisja konserwatorska na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2014 r. dokonała ostatecznego odbioru prac wysoko oceniając jakość ich wykonania.

Na Cmentarzu Łyczakowskim w 2014 r. Fundacja przeprowadziła konserwację 4 nagrobków: bp Grzegorza Romaszkana, Anny Krypjakewycz, Augusta Bielowskiego oraz elementów kamiennych nagrobka Zdzisławy Krówczyńskiej. Ponadto przeprowadzono pierwszy etap (wstępny) konserwacji nagrobka Seweryna Goszczyńskiego i poddano konserwacji szereg elementów metalowych, w tym jedyny zachowany na cmentarzu wieniec, który jak się okazało w trakcie prac pył pokryty powłokami barwnymi.

Relację z posiedzenia komisji zamieścił Kurier Galicyjski. Relację można przeczytać tutaj.