Poszukujemy Koordynatora/Koordynatorki Projektu do naszego zespołu!

02.10.2020

Kim jesteśmy?

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego powstała w 2012 roku a jej celem jest ochrona i promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację prac konserwatorsko-restauratorskich oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, filmowej itp. Korzystamy z grantów instytucji publicznych i firm prywatnych.

Więcej o nas: https://www.dziedzictwo.org/o-fundacji/

Kogo szukamy?

Szukamy Koordynatora/Koordynatorki Projektu, którego celem jest zachowanie dziedzictwa cmentarzy żydowskich w Polsce poprzez stworzenie struktury, odpowiedzialnej za opiekę nad tymi cmentarzami.

Jaki zakres obowiązków przewidujemy na tym stanowisku?

 • pozyskiwanie nowych partnerów i utrzymywanie relacji z obecnymi, inicjowanie społecznej opieki nad cmentarzami
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z samorządami, właścicielami i organizacjami żydowskimi (gromadzenie i zarządzanie informacjami, pozyskiwanie odpowiednich pozwoleń)
 • planowanie, realizacja i rozliczanie budżetów programów dotacyjnych w oparciu o przyznane granty w ścisłej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za nadzór finansowy
 • pozyskiwanie nowych dotacji i grantów
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji projektu wymaganej przez grantodawców
 • dbanie o wizerunek i świadomość projektu w określonych grupach docelowych, w tym:
  koordynowanie i nadzorowanie aktualizacji odpowiednich stron internetowych, komunikowanie projektu w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), kontakty z mediami
 • planowanie i aktualizacja harmonogramów projektów
 • realizacja zadań zaplanowanych w projekcie zgodnie z zakresem i terminami, w tym koordynowanie pracy zlecanej podmiotom zewnętrznym
 • poszukiwanie innowacyjnych i efektywnych sposobów realizacji zaplanowanych celów

Czego oczekujemy?

Wymagane kompetencje:

 • biegła obsługa podstawowych programów komputerowych
 • doświadczenie w obszarach wyboru wykonawców i zawierania i rozliczania umów
  wysokie kompetencje językowe – umiejętność tworzenia i redagowania tekstów w j. polskim
 • prawo jazdy kat. B
 • gotowość do wyjazdów
 • umiejętność korzystania z mediów społecznościowych
 • umiejętność samodzielnej pracy
 • dobra organizacja czasu i pracy
 • zaradność
 • dobre umiejętności komunikacyjne
 • elastyczność, otwartość na zmiany
 • kreatywność

Dodatkowe atuty:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość j. angielskiego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków
 • doświadczenie pracy w trzecim sektorze
 • zainteresowania z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego
 • znajomość WordPressa
 • doświadczenie pracy w projektach

Co mamy do zaoferowania?

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (okres próbny: 2 miesiące z możliwością przedłużenia umowy)
 • możliwość pracy hybrydowej – elastyczne godziny pracy, biuro zlokalizowane na Mokotowie
 • przewidywane wynagrodzenie pomiędzy 4000 – 5000 zł brutto
 • możliwość rozwoju zakresu odpowiedzialności
 • możliwość rozwoju kompetencji w ramach wykonywanej pracy
 • praca w kameralnym zespole w dobrej atmosferze
 • możliwość pracy w stabilnej Fundacji realizującej prestiżowe i ważne projekty
 • osobisty wkład w ratowanie zanikającego dziedzictwa

Prosimy o przesłanie CV na adres kontakt@dziedzictwo.org do 12.10.2020 do końca dnia. Nie jest wymagany list motywacyjny ale prosimy o przesłanie w treści maila krótkiej informacji o tym, dlaczego zainteresowała Cię nasza oferta i dlaczego chciałbyś podjąć się tej pracy. Maks. liczba znaków: 1200.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 22/203

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: kontakt@dziedzictwo.org,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także – w przypadku wyrażenia na to zgody – w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

4)Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji – do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5)W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.