IV Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego

30.04.2018

26 kwietnia 2018 r. o godzinie 18:00 na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się IV Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Na Gali mielismy przyjemnosć gościć m.in. p. Jacka Milera, Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Zagranicą i Strat Wojennych, p. Irinę Konstankyewicz, deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy, p. Michaela Schurdricha, Naczelnego Rabina Polski, oraz przedstawicieli Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,Ministerstrwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kancelarii Prezydenta RP.

Tegoroczna Gala była podsumowaniem nie tylko  działań Fundacji w ubieglym roku, ukazywała bowiem też skalę osiągnięć, projektów i zaangażowania Fundacji w prace na rzecz ochrony dziedzictwa w trakcie całej swojej ponad pięcioletniej działalności.

Prace konserwatorskie Fundacji realizowane były w ośmiu kościołach (w Żółkwi, Ołyce, Kutach i Kamieńcu Podolskim i Łucku na Ukrainie, Przydrujsku na Łotwie, Łużkach na Białorusi oraz w Dourges we Francji) a także na czterech cmentarzach (we Lwowie na Ukrainie, w Montrésor we Francji, na cmentarzu żydowskim w Warszawie oraz tatarskim w Studziance). Konserwacji poddano w tym roku prawie 140 nagrobków.

Pozostałe działania objęły także restaurację kamiennych tablic na murze przy dawnym szpitalu św. Łazarza we Lwowie, konserwację epitafium Adama Kisiela w Niskienniczach, kolejny etap inwentaryzacji nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim, organizację międzynarodowej konferencji poświęconej Ołyce i rodowi Radziwiłłów, a także realizację pięciu filmów dokumentalnych w tym opowiadające o Żydach w Polskich Legionach, historii cmentarza żydowskiego, Katedry Łacińskiej we Lwowie, Kolegiaty w Żółkwi i Kościoła Jezuitów we Lwowie.

W 2017 roku Fundacja zorganizowała kilka projektów wolontariackich: porządkowanie na cmentarzu tatarskim w Studziance, prace pomocniczo-porządkowe w kościele podominikańskim w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, porządkowanie cmentarzy na Tarnopolszczyźnie na Ukrainie a także porządkowanie cmentarza żydowskiego w Warszawie. Na cmentarzu przy ulicy Okopowej akcje wolontariackie odbywały się aż przez pięć miesięcy, w ramach których odbył się m.in. trzytygodniowy projekt skierowany do Warszawiaków i tygodniowy wolontariat międzynarodowy, w którym udział wzięli uczestnicy z dziewięciu krajów Europy.

Ubiegłoroczne projekty objęły także działalność wystawienniczą. Fundacja zorganizowała wystawę akwarel Napoleona Ordy w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku, wystawę plenerową we Lwowie poświęconą 10-leciu prac konserwatorskich na Cmentarzu Łyczakowskim, a także wystawę inaugurującą polskie obchody 75. rocznicy Aktion Reinhardt poświęconą Abrahamowi Ostrzedze. Ostania z nich składała się z dwóch części: prezentacji poddanych konserwacji rzeźb Ostrzegi na cmentarzu żydowskim w Warszawie oraz dzieł współczesnych artystów zainspirowanych twórczością artysty prezentowanych w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.

Kolejne obszary działań objęły dotyczyły także konserwacji kamiennych tablic na murze przy szpitalu św. Łazarza we Lwowie oraz kolejny etap inwentaryzacji nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim. W minionym roku fundacja zorganizowała międzynarodową konferencję poświęconą historii sztuki, konserwatorstwa, archiwistyki oraz dotyczącą dziedzictwa rodu Radziwiłłów na terenie Polski i Ukrainy. Kolejnym działeniem było takżę zrealizowanie pięć filmów dokumentalnych opowiadających o Żydach w Polskich Legionach, historii cmentarza żydowskiego, Katedry Łacińskiej we Lwowie, Kolegiaty w Żółkwi i Kościoła Jezuitów we Lwowie.

Ten rok był dla Fundacji rokiem wyjątkowym z uwagi na utworzenie Funduszu Wieczystego, na który, po uchwaleniu ustawy przez Sejm i Senat oraz podpisaniu jej Przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wpłynęła dotacja w wysokości 100 milionów złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która została w całości zainwestowana w jednostki uczestnictwa funduszu PKO Płynnościowy zarządzanego przez PKO TFI.. Osiągnięte zyski będą w całości przeznaczone na opiekę i konserwację na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie.

W trakcie Gali odbyła się premiera filmu dokumentalnego poświęconego cmentarzowi żydowskiemu w Warszawie,  pt. „Cmentarz Żydowski” w reżyserii p. Artura Jaworskiego.

Podczas Gali konserwatorom p. Janowi Wiłkojciowi i p. Annie Sztymelskiej-Karczewskiej zostały wręczone Medale Zasłużony Kulturze Polskiej „Gloria Artis”. Po raz czwarty wręczone zostało także stypendium Fundacji Dziedzictwa Kulturowego dla dyplomanta konserwacji dzieł sztuki na realizację pracy dyplomowej.

Partnerem IV Gali Fundacji był Zamek Królewsk, za wsparcie dziękujemy również  firmie Kregliccy Restauracje i Catering. Więcej informacji o zeszłorocznych projektach można znaleźć TUTAJ.

Relację video z Gali będzie mozna zobaczyć już wkrótce