Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie

Lviv, Ukraina
2018, 2019, 2023
konserwacja, restauracja
bazylika, Lwów, płaskorzeźba, prace konserwatorskie, projekty zagraniczne, rzeźba, Ukraina

o projekcie

Katedra Łacińska jest jednym z najstarszych i najważniejszych kościołów miasta Lwowa. Wybudowana na przełomie XIV i XV wieku, w kolejnych wiekach wielokrotnie przebudowywana uzyskała dzisiejszy wygląd, stając się współcześnie jednym z najwyższej klasy europejskiej zabytkiem sztuki sakralnej. Była świadkiem wzniosłych wydarzeń w historii Polski m.in. tzw. Ślubów Lwowskich, które 1 kwietnia 1656 roku, przed cudownym obrazem Matki Boskiej Łaskawej złożył król Jan II Kazimierz. Jest bezcennym pomnikiem historii dla Polaków mieszkających na Ukrainie, ale również w Polsce. Pełni centrum integracji Polaków zamieszkujących zachodnią Ukrainę.

2023

Epitafium kanonika Piotra Milewskiego młd., zmarłego w 1634 r.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego jako Partner Towarzystwa Tradycji Akademickiej  w 2023 r. podjęła się przeprowadzenia pełnych prac konserwatorskich przy Epitafium kanonika Piotra Milewskiego młd., zmarłego w 1634 r., znajdującym się w Kaplicy Pana Jezusa Miłosiernego w Archikatedrze rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Epitafium kanonika posiada duże wartości historyczne i artystyczne. W związku ze złym stanem zachowania niezbędne było przeprowadzenie pełnych prac konserwatorskich.

Epitafium było w bardzo złym stanie zachowania (część elementów kompozycji w stanie awaryjnym, m.in. dłonie jednej z postaci). Niszczące czynniki wpływające na stan zabytku można było sklasyfikować jako chemiczne, fizyczne oraz mechaniczne.

Wykonawczynią prac była doświadczona, dyplomowana konserwator dzieł sztuki Pani Natalia Tomsia.

Nadzór nad pracami konserwatorskimi:

Zadanie było nadzorowane przez eksperta – prof. dr hab. Janusza Smazę, eksperta w dziedzinie konserwacji, od wielu lat nadzorującego prace na cmentarzu Łyczakowskim, w Kolegiacie Św. Wawrzyńca w Żółkwi, w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce oraz wielu innych miejscach w Polsce i zagranicą.

Projekt jest sfinansowany ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a zrealizowany w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2023” zarządzanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika.

 

 

2020

Zakonserwowane w ubiegłych latach rzeźby zostały zamontowane w roku 2020 w ich pierwotnym miejscu.

Prace te zrealizował zespół konserwatorski pod kierunkiem mgr Anny Kudzi i pod nadzorem dr hab. Janusza Smazy, prof. ASP.

2019

W roku 2019 konserwacją objętych zostało sześć rzeźb przedstawiających apostołów w założeniu rzeźbiarskim ogrodzenia Katedry Łacińskiej.

Czas powstania rzeźb ocenia się na okres między połową, a końcem XVIII wieku. Ich historia wiąże się z planowaną koncepcją stworzenia ogrodzenia wokół katedry.

Siedem figur apostołów stanowi założenie rzeźbiarskie na ogrodzeniu wokół Katedry Łacińskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie, na Ukrainie. Jedna z figur przedstawiająca św. Pawła (umiejscowiona od płd. – zach.) została poddana konserwacji i restauracji w 2015. Spośród sześciu figur przedstawiających prawdopodobnie apostołów, istnieje możliwość pewnego zidentyfikowania dwóch z nich: św. Andrzeja wspierającego się o krzyż i św. Piotra dzierżącego w rękach klucze. Pozostali trzej trzymają w rękach księgi, natomiast jeden nie posiada żadnego atrybutu. Wolnostojące rzeźby figuralne umieszczone są na postumentach w kształcie wydłużonego prostopadłościanu. Figury identyfikowane są ze zjawiskiem tzw. lwowskiej rzeźby rokoka.

Prace były zrealizowane dzięki środkom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawanym w ramach zlecenia zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

 

2018

 

W roku 2018 Fundacja objęła  pełną opieką konserwatorsko-restauratorską płaskorzeźbę – fragment epitafium rodziny Szolców-Wolfowiczów (usytuowany na środkowej ścianie zamknięcia prezbiterium). Epitafium pochodzi z końca XVI wieku i jest pamiątką po zburzonej w 1760 roku kaplicy jednej z najważniejszych rodzin mieszczańskich dawnego Lwowa – Szolców-Wolfowiczów. Józef Szolc-Wolfowicz jest również autorem znajdującego się w lwowskiej katedrze obrazu Matki Bożej Łaskawej Ślicznej Gwiazdy Lwowa.Centralną postacią przedstawioną na płaskorzeźbionej płycie kamiennej jest zmartwychwstały Chrystus, u dołu znajdują się adorujące go, klęczące postaci. Na drugim planie po lewej stronie widnieje przedstawienie Jerozolimy,  po prawej – Golgoty.

Prace realizowane były ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

+ _

podobne projekty