Wielkie porządkowanie Cmentarza Żydowskiego w Warszawie

Polska
2016, 2017
porządkowanie
cmentarz, cmentarz zydowski, Okopowa, Polska, Powązki, prace porządkowe, Warszawa, żydowski

o projekcie

Cmentarz Żydowski w Warszawie przy ul. Okopowej (przed wojną zwany cmentarzem przy ul. Gęsiej) powstał w 1806 roku z inicjatywy Warszawskiej Gminy Żydowskiej. To największy cmentarz żydowski w stolicy, drugi co do wielkości w Polsce i jeden z największych na świecie. Podczas jego inwentaryzacji zidentyfikowano ponad 80 tysięcy macew.

Razem z pięcioma innymi cmentarzami wyznaniowymi na warszawskich Powązkach tworzy zabytkowy zespół uznany w 2014 roku za Pomnik Historii. Cmentarz stanowi wyjątkową galerię różnych form rzeźby sepulkralnej. Przede wszystkim jednak jest miejscem pochówku wybitnych duchownych, naukowców, przemysłowców, pisarzy, żołnierzy i działaczy społecznych. To tu znajduje się grób Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto, czy Marka Edelmana, przywódcy powstania w Getcie Warszawskim.

2017

W 2017 roku, między 2 a 21 lipca, odbyły się aż trzy wakacyjne obozy wolontariackie, w ramach których uczestnicy nie tylko porządkowali wybrane kwatery mieszczące się najstarszej części Cmentarza Żydowskiego, ale również mieli okazję uczestniczyć w towarzyszących akcji warsztatach edukacyjnych. W pierwszej kolejności uporządkowano kwatery, które były sprzątane w 2016 roku, a następnie te z numerem: 6, 16A, 18, 83, 87, 95, 96, 101, 102.

Prace prowadzone były pod nadzorem dyrekcji cmentarza oraz pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Projekt realizowany był we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie, a sfinansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – „Wolontariat dla dziedzictwa”.

2016

Między 26 czerwca a 8 lipca 2016 roku Fundacja zorganizowała pierwszy etap porządkowania najstarszej i najbardziej zabytkowej części cmentarza z samosiejek, złamanych konarów drzew i nawarstwień roślinnych. Uczestnictwo w inicjatywie miało charakter wolontaryjny, organizatorzy zaprosili do wspólnego działania wszystkie osoby chcące włączyć się w ratowanie niematerialnego dziedzictwa wielokulturowej Warszawy.

Prace prowadzone były pod nadzorem dyrekcji cmentarza.

+ _

podobne projekty