Cmentarz żydowski przy ul. Okopowej w Warszawie

Polska
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
konserwacja
cmentarz, cmentarz zydowski, Okopowa, Powązki, prace konserwatorskie, Warszawa, żydowski

o projekcie

Cmentarz Żydowski w Warszawie przy ul. Okopowej (przed wojną zwany cmentarzem przy ul. Gęsiej) powstał w 1806 roku z inicjatywy Warszawskiej Gminy Żydowskiej. To największy cmentarz żydowski w stolicy, drugi co do wielkości w Polsce i jeden z największych na świecie. Podczas jego inwentaryzacji zidentyfikowano ponad 80 tysięcy macew.

Razem z pięcioma innymi cmentarzami wyznaniowymi na warszawskich Powązkach tworzy zabytkowy zespół uznany w 2014 roku za Pomnik Historii. Cmentarz stanowi wyjątkową galerię różnych form rzeźby sepulkralnej. Przede wszystkim jednak jest miejscem pochówku wybitnych  duchownych, naukowców, przemysłowców, pisarzy, żołnierzy i działaczy społecznych.

Zapraszamy na naszą nową stronę poświęconą warszawskiemu Cmentarzowi Żydowskiemu:

http://www.cmentarzzydowski.pl/

2022

W roku 2022 realizowane są prace konserwatorskie przy nagrobkach:

: – Nagrobek Azriela, syna Yaakov Helevi zm. 8.22. 1831 r./skr 1, rząd 24, msc 12/
– Nagrobek Yechezekiela zmarłego 2.15. 1835 r. /sektor 1, rząd 24, msc 13/
– Nagrobek Meira, syna Tuvia zmarłego 2.4. 1839 r. /sektor 1, rząd 24, msc 14/
– Nagrobek Bein Shlomo zm. 4.2.1854 r. /sektor 1, rząd 21, msc 2/
– Nagrobek Bernsteina Yehudy i Yehezkiela zm. 2.28.1873 i 11.13.1850 r. /sektor 1, rząd 20, msc 43/
– Nagrobek NN /sektor 1, rząd 24b, msc 11/
– Nagrobek Meir z Sochaczewa, s. Jehudy /sektor 1, rząd 28c, msc 1b/
– Nagrobek Kleinermana Breindel zm. 5.14.1917 r. /sektor 9, rząd 1, msc 57/
– Nagrobek Frimet Roza s. Shmuela Zeinvela zm. 12.22.1835 r. /skr 9, rząd 2, msc 16/
– Nagrobek Małżonków Wittenberg /sektor 20, rząd 8, msc 1-2/
– Nagrobek Biniamina Awrahama, s.Zeewa Wolfa zw. Wolwusiem/s1, rz 29d, msc 1a/
– Nagrobek Murycego Rosenzweib zm. 3.29.1912 r. /sektor 52, rząd 8, msc 16/
– Nagrobek Adeli Tachauer /skr 26, rząd 4, msc 9/
– Nagrobek Brunona Winawera /skr 26, rząd 6, msc 5/
– Nagrobek Doroty Kirszberg /skr 26, rząd 5, msc 6/
– Nagrobek Jana Ramma /skr 26, rząd 6, msc 8/
– Nagrobek Ludwika Kleina /skr 26, rząd 6, msc 6/
– Nagrobek Julji Szczygielskiej /skr 26, rząd 5, msc 5/
– Nagrobek Rozalii Liebrecht /skr 26, rząd 5, msc 7/
– Nagrobek Samuela Konitza /skr 26, rząd 5, msc 15/
– Nagrobek Stanisława Baumana /skr 26/
– Nagrobek Szymona Maja /skr 26, rząd 6, msc 4/

Prace są prowadzone dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  przyznanym w ramach programu „Ochrona zabytków 2021”.

2021

W tym roku prace na cmentarzu były przeprowadzone w ramach kilku programów.

Prace konserwatorskie przy zespole nagrobków na cmentarzu przy ul. Okopowej w Warszawie, odsłoniętych podczas prac archeologicznych i porządkowych

Celem jednych z tegorocznych prac była interwencyjna renowacja zespołu nagrobków z kwatery 1 (najstarszej) cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie oraz nagrobków metalowych z kwatery 52. Jest to zespół 18 nagrobków o numerach: 2,  6 , 8, 10, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 31, 34 i 35.

Przeprowadzone w 2020 r. prace archeologiczne w części kwatery 1 pozwoliły na opracowanie programu ratunkowego dla zespołu najstarszych nagrobków wymagających pilnego podjęcia prac. Do konserwacji wytypowano obiekty najbardziej zagrożone. Prace porządkowe w kwaterze 52 pozwoliły na odkopanie zespołu cennych nagrobków metalowych, które były przysypane znacząco ziemią, po usunięciu której, pilnie wymagają podjęcia prac konserwatorskich.

Prace zostały przeprowadzone dzięki środkom z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przyznanym w ramach programu „Ochrona zabytków 2021”.

Renowacja grobów żołnierzy Wojska Polskiego poległych i zmarłych podczas służby w latach 1918-1920

Celem zadania było przeprowadzenie profesjonalnych prac konserwatorskich przy zespole nagrobków żołnierzy Wojska Polskiego poległych i zmarłych podczas służby, którzy pochowani są na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie.

Osoby odpowiedzialne za koordynację merytoryczną projektu:  dr Michał Laszczkowski , dr Natalia Romik,  Sebastian Kucharuk i Piotr Jakoweńko.  Osobą zatwierdzającą program prac remontowo-konserwatorskich będzie dr hab. prof. ASP w Warszawie, Janusz Smaza.

Prace zostały przeprowadzone dzięki środkom z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przyznanym w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju 2021”.

Orgelbrandtowie – prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy nagrobkach

Pod kierunkiem p. Magdaleny Olszowskiej, prowadzącej działalność o nazwie Portofino, zostało zrealizowane wykonanie prac rekonstrukcyjnych i konserwacja części pierwszej zespołu nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza, tj. prac przy nagrobkach: Bronisławy Orgelbrand /sektor 20, rząd 6, numer 12/, Anielci Orgelbrand /sektor 20, rząd 7, numer 9/, Antosia Bernhardt /sekror20, rząd7, numer 8/, Leosia Bernhardt /sektor 20, rząd 7, numer 11/, Stefcia Bernhardt /sektor 20, rząd 7, numer 12/, Jasia Glucksberga /sektor 20, rząd 7, numer 10/.

Nagrobek Ludwika Natansona – prace konserwatorskie

Pod kierunkiem p. Damiana Pisarskiego zostały wykonane prace konserwatorskie przy nagrobku Ludwika Natansona. Prace mogły zostać wykonane dzięki przekazanej Fundacji darowiźnie pieniężnej.

Upamiętnienie indywidualnych ofiar Getta w Warszawie – etap I

Jedne z największych w Europie grobów masowych z okresu Holokaustu, na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie doczekały się monumentalnego upamiętnienia. W grobach tych spoczywa od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy bezimiennych ofiar Getta Warszawskiego.

Zadanie polegało na produkcji żelbetowych ścian do montażu tablic upamiętniających ofiary Getta Warszawskiego, przygotowaniu wykopu pod ich montaż, zasypaniu wykopu piaskiem oraz na wykonaniu „chudego betonu” pod tablice. Ostatnim elementem zadania było posadowienie 40 sztuk tablic.

Prace dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju, a także ze środków Gmina Żydowska w Warszawie.
Prace archeologiczne dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wykonała firma Wykop na Poziomie.
Granice grobów wyznaczył dr Sebastian Różycki z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Politechniki Warszawskiej. Było to możliwe dzięki pracom badawczym prowadzonym na terenie cmentarza przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z Żydowski Instytut Historyczny, a także analizie fotografii lotniczych i zdjęć z lat 1941-1942 przechowywanych w ŻIH.
Projekt architektoniczny na zlecenie naszej fundacji zrealizowali architekci Karol Dzik Maciej SzpalerskiKrzysiek Matuszewski z firmy Archiworks.

 

2020

W 2020 roku poddano konserwacji 16 nagrobków. Wszystkie prace prowadzone były ze środków kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego zasilonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prace prowadzono przy nagrobkach:

1.Samuela Olgebrand – sektor 20 rząd 6 numer 11
2. Anny z Starkmanów Orgelbrand – sektor 20 rząd 6 numer 10
3. Józefa Janasza – sektor 20 rzad 1 numer 9
4. Samuela Henryka Merzbach sektor 20 rząd 11 numer 4I
5. Izaaka Stern – sektor 20 rząd 8 numer 4
6. Pessy Stern – sektor 20 rząd 8 numer 5
7. Róży z Handelsmanów Wolpert – sektor 20 rząd 9 miejsce 7
8. Edwarda Heringa – sektor 20 rząd 5 miejsce 5
9. Henryka i Emanuela Stande – sektor 46 rząd 1 miejsce 2
10. Mikołaja Epstein – sektor 20 rząd 10 miejsce 9
11. Ernestyny Glukcsberg Epstein – sektor 20 rząd 10 miejsce 8
12. Adama Epstein – sektor 20 rząd 10 miejsce 10
13. Dory Rosengart – sektor 56 rząd 25 miejsce 27
14. Cyrli Żelechower – sektor 56 rząd 17 miejsce 44
15. Chany i Miriam Goldwaser – sektor 52 rząd 3 miejsce 6
16. Stefanii Behack – sektor 52 rząd 5 miejsce 16

Prace konserwatorskie prowadzone były przez dwa zespoły konserwatorskie pod kierunkiem: Magdaleny Olszowskiej (nagrobki kamienne), Damiana Pisarskiego (nagrobki kamienne). Projekt nadzorowany był przez prof. Janusza Smazę.

2019

W 2019 poddano konserwacji  31 nagrobków  przy wsparciu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, udzielonego przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Nagrobek Majera Bersohna, Pauliny Bauman (z Bersohnów), Salomona Michała Baumana, Róży Hipszer, Tomka Oppenheima, małżonków Kleinadel, Ludwika Flatau, Rozalii Flatau, Markusa Rosen, Doroty Kohen, Ludwiki Oppenfeld, Bernarda Kohen, Wolfa Taubworcela, Rubina Handelsman i Heleny z Rosenbergów, Józefa Handelsman, Róży Hirszfeld, Ludwika Hirszfelda, Stasia Feinsteina, Yitzhaka Prywesa, Aleksandra Hertza, Avrahama Tzvi Perlmuttera, Dov Berush Meiselsa, Israela Asher Mendelsona, Heleny Słomnickiej, Josefa Arciszewskiego, Rodziny Łaskich, Abrahama Cwajusa, Akiwy Gurewicz, Władysława Adlera, Racheli Landau oraz nagrobek Adolfa Truskiera.

Prace konserwatorskie prowadzone były przez dwa zespoły konserwatorskie pod kierunkiem: Magdaleny Olszowskiej (nagrobki kamienne), Damiana Pisarskiego (nagrobki kamienne). Projekt nadzorowany był przez prof. Janusza Smazę.

Prace konserwatorskie prowadzone przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego finansowane ze  środków Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Miasta st. Warszawy oraz kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego zasilonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego, w ramach programu Mazovia udało się w roku 2019 poddać konserwacji dziewięć nagrobków.

W ramach projektu konserwacji poddano:

 1. Nagrobek Eleonory Wawelberg
 2. Nagrobek Zygmunta Deklera
 3. Nagrobek Jakóba Epstein
 4. Nagrobek Salomei Landy
 5. Nagrobek Haimana Landego
 6. Nagrobek Michała Landego
 7. Nagrobki Gersona Markusa i Maksa Milnera
 8. Nagrobek Henryka Feinmesser
 9. Nagrobek Emilii z Szletyńskich Hering

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju udało się w roku 2019 poddać konserwacji 10 nagrobków żołnierzy, którzy polegli w latach 1919-1920.

W ramach projektu konserwacji poddano:

 1. nagrobek Jerzego Posnera
 2. nagrobek Kazimierza Cukerwara
 3. nagrobek Mieczysława Zandsznajdera
 4. nagrobek Ignacego Troppa
 5. nagrobek Aleksandra Lindensterna
 6. nagrobek Hermana Wiktora Lindenszat
 7. nagrobek Antoniego Zylbera
 8. nagrobek Jerzego Frenkiela
 9. nagrobek Jana Gutszteina
 10. nagrobek Jerzego Poznera

W 2019 roku na cmentarzu żydowskim w Warszawie rozpoczęto konserwację zabytkowego muru oporowego od strony wejścia. Dzięki pracom udało się odtworzyć pierwotny wygląd muru, a także zabezpieczyć go przed zawaleniem. W 2020 roku prace konserwatorskie przy elementach kamiennych będą kontynuowane.

Prace konserwatorskie przy murze oporowym prowadzone przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego zostały sfinansowane ze  środków Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Miasta st. Warszawy oraz kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego zasilonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2018

W 2018 roku w ramach projektu konserwacji udało się zabezpieczyć 23 nagrobki: Władysława i Salomei Szancerów, Aleksandra Lessera, Daniela Lessera, Lewi Lessera, Zofii London, Szymona Londona, Henryka Wawelberga, Wilhelma i Ewy Landau, Daniela Landau, Leopolda Landau, Rodziny Fajansów, Salomona Mintza, Eugenii Koenigstein, Miry Cukierman, Samuela Abrahama Poznańskiego, Samuela Chari, Leontyny Bergson, Matesa Lubelskiego, Mendela Wasermana, Adama i Balbiny z Brabanderów, Małż. Eizenbett, Józefa Poznańskiego, ogrodzenie Rodziny Landau, grobowiec Salomona Antoniego Eisenbauma.

Prace konserwatorskie prowadzone były przez trzy zespoły konserwatorskie pod kierunkiem: Magdaleny Olszowskiej (nagrobki kamienne), Damiana Pisarskiego (nagrobki kamienne) oraz Władysława Wekera (nagrobki metalowe). Projekt nadzorował prof. Janusz Smaza.

Zadanie realizowane przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego dofinansowane zostało ze środków Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Miasta st. Warszawy oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Prezentowane zdjęcia dotyczą stanu prac konserwatorskich na połowę sierpnia 2018 roku.

2017

W 2017 roku prace konserwatorskie prowadzone były przez dwa zespoły konserwatorskie pod kierunkiem Magdaleny Olszowskiej (nagrobki kamienne) oraz Władysława Wekera (nagrobki metalowe). Projekt nadzorował prof. Janusz Smaza.

Zadanie realizowane przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego dofinansowane zostało ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Miasta st. Warszawy oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

2016

W 2016 roku na konserwacji poddano 32 nagrobki, wśród nich te wykonane z kamienia: Aleksandra Grosswirtha, Beniamina i Hendii z Helferów Rykwertów, Estery z Rozenfeldów Pave, Fejgi Eltermann-Alpern, Felicji z Krongoldów Kon i Fryderyki z Czlenowów Krongold, Frajdy z Apfelbaumów Freundenberg, Heleny z Amsterdamskich Arciszewskiej, Karola Himmelfarba, Leona Koprowskiego-Leskiego, Magnusa Kryńskiego, Malwiny z Hirszbergów Koenigstein, Mauzoleum Trzech Pisarzy (Icchaka Lejba Pereca, Jakuba Dinezona, Szymona An-skiego), Olka Hirszfelda, Róży ze Szwajcerów Orzech, Sary Perle, Teresy Rosenbaum, Witolda i Reginy  z Rosenbaumów Simchowiczów, Zofii Pave, Nachum Szlomo Brinnera; Franciszki Eiger, Pauliny z Lindauów Fajans, Rebeki z Hasfeldów Gerstenzweig, Heleny z Weingoldów Kranc, Pauliny z Szulcmanów Mendelssohn, NN [berg] Rachel Lea, Jana Sieroty, Samuela Wolmana; oraz nagrobki metalowe: Samuela Peretca Poznera i Chai Toeplitz.

Konserwację pomników przeprowadziły zespoły pod kierunkiem: Magdaleny Olszowskiej (nagrobki kamienne), zespół w składzie: Marta Banaś, Kalina Marzec, Damian Pisarski; oraz Arkadiusza Ostasza (nagrobki kamienne) i Władysława Wekera (nagrobki metalowe). Prace prowadzone były pod nadzorem prof. Janusza Smazy.

Zadanie zrealizowane zostało we współpracy z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, a sfinansowane dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach przygotowań do obchodów 75. rocznicy Aktion Reinhardt i Zagłady Żydów Polskich dokonanych przez niemiecką III Rzeszę. Projekt finansowo wsparło także Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Część prac sfinansowano z funduszy własnych Fundacji.

+ _

podobne projekty