Kamienica przy ul. A. Horskiej 5 we Lwowie

Ukraina
2020, 2021
konserwacja, restauracja
konserwacja, płaskorzeźba, Ukraina

o projekcie

Płaskorzeźba Teobalda Orkasiewicza z przedstawieniem Tadeusza Kościuszki pod Racławicami oraz detale architektoniczne, znajdujące się na elewacji kamienicy przy ul. A. Horskiej 5 we Lwowie, to cenne obiekty polskiego dziedzictwa kulturowego, przedstawiające wydarzenia z historii Polski.

 

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2021

W 2021 roku zostały przeprowadzone prace przy płaskorzeźbie Teobalda Orkasiewicza „Kucie Kos”, wraz z dekorowanym obramieniem, gzymsem i sterczynami, na elewacji kamienicy przy ul. А. Горської 5 we Lwowie

W przestrzeni miejskiej Lwowa zachowały się trzy rzeźby Orkasiewicza z motywami patriotycznymi, z tego dwie na kamienicy przy ul. А. Горської 5 . W ubiegłym roku wykonane zostały prace przy płaskorzeźbie przedstawiającej Kościuszkę pod Racławicami na ww. kamienicy. Przeprowadzenie konserwacji drugiej płaskorzeźby było dopełnieniem całości założenia dekoracyjnego budynku.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z funduszu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2021”.

 

2020

Stan płaskorzeźby był awaryjny, więc prace konserwatorskie, które odbyły się w 2020 roku miały charakter ratunkowy.

Dokładny zakres objął płaskorzeźbę Teobalda Orkasiewicza z przedstawieniem Tadeusza Kościuszki pod Racławicami oraz detale architektoniczne (kartusz herbowy, obramienia w formie pilastrów z płaskorzeźbionymi dekoracjami, profilowane łuki na krawędzi attyki i wieżyczki na zwieńczeniu) na zwieńczeniu elewacji kamienicy przy ul. А. Горської 5 we Lwowie.

Prace przeprowadził polsko-ukraiński zespół konserwatorski pod kierownictwem Bartosza Markowskiego i pod nadzorem dr hab. Janusza Smazy, prof. ASP.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

+ _

podobne projekty