Grobowiec Franciszka Prusa Saszewskiego oraz Feliksy z Duchaczewskich w Dobromilu

Dobromil
2021
konserwacja

o projekcie

W tym roku dzięki Fundacji Dziedzictwa Kulturowego będą prowadzone prace konserwatorskie przy grobowcu  Franciszka Prusa Saszewskiego oraz Feliksy z Duchaczewskich w Dobromilu, na Ukrainie.

Ogólne założenie konserwatorskie jest takie, aby prace przyczyniły się do ustabilizowania stanu zachowania obiektu oraz przywrócenia mu walorów artystycznych i  parametrów technicznych.

Prace odbędą się dzięki wsparciu w finansowym w formie darowizny.

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt
+ _

podobne projekty