Cmentarz Prawosławny na Woli

2019, 2020
2019, cmentarz, Petlurowcy, prawosławny, Ukraina, Warszawa, Wola

o projekcie

Założony w 1834 roku na terenie dawnej reduty wolskiej. Jedyna w Warszawie nekropolia przeznaczona dla osób wyznania Prawosławnego. Na terenie cmentarza znajduje się wzniesiona w latach 1903-1905 cerkiew św. Jana Klimaka, w której znajdują się m.in. freski autorstwa Adama Stalonego-Dobrzańskiego i Jerzego Nowosielskiego.

Na cmentarzu prawosławnym na Woli spoczywają m.in.: Sokrates Starynkiewicz, pełniący obowiązki prezydenta Warszawy w latach 1875–1892, Jerzy Skowronek, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych czy Żołnierze Simona Petlury, walczący u boku Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.

wesprzyj projekt

wesprzyj projekt

2021

W tym roku na cmentarzu zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie przy pomniku nagrobnym ks. Jerzego Klingera (1918-1976), autorstwa Jerzego Nowosielskiego.

Celem prac konserwatorskich jest ustabilizowanie wszystkich warstw technologicznych obiektu i spowolnienie procesów ich niszczenia.

Prace zostaną przeprowadzone w ramach konkursu: Nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2021 ,ogłoszonego przez: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w WarszawieDotacje MWKZ.

 

2020

W 2020 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przeprowadziła prace konserwatorskie przy podłożu na kwaterach, na których pochowano żołnierzy i weteranów armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Konserwacji poddane zostały znajdujące się w kwaterach 36 i 93 płyty, a także najbliższe otoczenie nagrobków. Odbyło się to dzięki pracom, prowadzonym przez firmę ZKR.sp.z.o.o. pod kierownictwem p. Pawła Jędrzejczyka. Projekt nadzorowany był przez prof. Janusza Smazę.

Oficjalne otwarcie kwatery nastąpiło podczas uroczystości 100-lecia bitwy warszawskiej, 14 sierpnia 2020 roku, w obecności Ministrów Kultury Polski i Ukrainy.

2019

W 2019 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przeprowadziła prace przy kwaterach
żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Konserwacji poddane zostały znajdujące się w kwaterach 36 i 93 krzyże nagrobne oraz pomniki. Prace konserwatorskie przy nagrobkach wykonuje firma ZKR.sp.z.o.o. pod kierownictwem P. Pawła Jędrzejczyka. Projekt nadzorowany był przez prof. Janusza Smazę.

Zadanie było realizowane dzięki środkom Miasta Stołecznego Warszawa przyznanych
Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach programu ochrony zabytków w 2019
roku oraz środkom Fundacji Banku PKO.

+ _

podobne projekty