Wielkie porządkowanie Cmentarza Żydowskiego w Warszawie

26 czerwca - 8 lipca 2016 r.


Cmentarz Żydowski w Warszawie to największy cmentarz żydowski w stolicy, drugi co do wielkości w Polsce i jeden z największych na świecie. Cmentarz ten został założony w 1806 roku i najstarsze zachowane nagrobki pochodzą właśnie z pierwszej dekady XIX. Jest miejscem pochówku wielu wybitnych duchownych, naukowców, przemysłowców, pisarzy, żołnierzy i działaczy społecznych. Wśród nich m.in. Ludwika Zamenhofa – twórcy języka esperanto, czy Marka Edelmana przywódcy powstania w Getcie Warszawskim.

Nasze działania polegać będą na oczyszczeniu wyznaczonej części cmentarza z samosiejek, złamanych konarów drzew i nawarstwień roślinnych. Będziemy porządkować najstarszą część cmentarza. Nasze prace odbywać się będą pod nadzorem dyrekcji cmentarza.

Wszyscy chętni mogą włączyć się w ratowanie tego niezwykłego materialnego dziedzictwa wielokulturowej Warszawy. Nasze prace prowadzić będziemy od 26 czerwca(niedziela) do 8 lipca(piątek), z wyłączeniem 2 lipca (sobota). Nie są wymagane specjalne umiejętności. Nie też trzeba brać udziału przez cały czas trwania akcji. Potrzebne są wygodne buty. Resztę zapewniamy.

W celu ułatwienia koordynacji, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza.

+ -

To nie jest poprawny adres email