"Zbiory Biblioteki Pruskiej w Polsce. Studium przypadku"

W 2012 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się książka Michała Żółtowskiego „Zbiory Biblioteki Pruskiej w Polsce. Studium Przypadku”. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wsparła wydanie tej publikacji.


Książka stanowi wielopłaszczyznowe studium przypadku zbiorów Biblioteki Pruskiej w Polsce. Autor szczegółowo przedstawia fakty dotyczące historii zbiorów berlińskich. Przypadek tzw. Berlinki jest osadzony w szerokim kontekście problematyki restytucji dóbr kultury w stosunkach polsko-niemieckich. Autor analizuje to zagadnienie z punktu widzenia prawa międzynarodowego, a także podejmuje próbę znalezienia rozwiązania pewnych trudnych przypadków na gruncie teorii sprawiedliwości naprawczej w stosunkach międzynarodowych. Rozważania te wykraczają treściowo poza tytułowy casus i mają charakter uniwersalny.

+ -

To nie jest poprawny adres email