Współpraca instytucjonalna

Prace konserwatorskie

 

Wydział Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych wyraził zgodę1  na organizowanie w Kolegiacie praktyk konserwatorskich oraz na wykonywanie prac dyplomowych w zakresie konserwacji drewna i kamienia.

 

Finansowanie

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego deklaruje zainteresowanie wieloletnim finansowaniem prowadzenia prac konserwatorskich w Kolegiacie, za pośrednictwem programów Ministra. Jednocześnie jednak zwraca uwagę na niemożność finansowania prac o charakterze budowlanym czy remontowym.

 

W 2015 r. prace są finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

1Zgoda została udzielona pod warunkiem doprowadzenia obiektu do stanu umożliwiającego prowadzenie prac konserwatorskich. Praktyki mogłyby zacząć odbywać się już w 2016 r., rozpoczęcie realizacji prac dyplomowych mogłoby rozpocząć się jesienią 2016r.

+ -

To nie jest poprawny adres email