Restauracja Kolegiaty

Kolegiata wybudowana w 1 połowie XVII w. to unikalny i najwyższej klasy europejskiej zabytek z okresu baroku na terenach dawnej Rzeczypospolitej, z bezcennym wyposażeniem wnętrza w ołtarze i nagrobki rodziny Radziwiłłów. Jego restauracja pozwoli na stworzenie trwałego pomnika polskiej obecności na Wołyniu, jest także oczekiwana przez środowiska polskie, coraz bardziej aktywne na terenie Obwodu Wołyńskiego.

 

Wbrew wcześniejszym opiniom stan budynku był nie tyle niezadawalający co awaryjny. Przeprowadziliśmy już niezbędne działania ratunkowe. Polegały one na

  • wzmocnieniu fundamentów,
  • odbudowie przypór,
  • wzmocnieniu ścian,
  • likwidacji pęknięć całej konstrukcji,
  • naprawie pękniętego sklepienia.

 

W 2017 r. planujemy doprowadzić do całkowitego "zamknięcia obiektu", tzn. zlikwidować wszelkie przeszkody o charakterze technicznym, które uniemożliwiają prace przy substancji zabytkowej.

 

Udało się nam pozyskać na ten cel środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej . Udało się nam także zgromadzić kilkanaście tysiecy złotych przekazanych przez osoby prywatne. Niestety jest to ciagle kwota niewystarczająca.

 

POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY.

+ -

To nie jest poprawny adres email