O nas

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego powstała z inicjatywy dr. Michała Laszczkowskiego i Pawła Wilskiego w 2012 roku. Jej celem jest ochrona i promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację prac konserwatorsko - restauratorskich oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, filmowej itp.

 

Fundacja korzysta z grantów instytucji publicznych firm prywatnych. Staramy się także pozyskiwać środki od osób prywatnych.

 

Dzięki hojności naszych donatorów udaje się przywrócić do dawnej świetności liczne obiekty polskiego dziedzictwa i przekazać je przyszłym pokoleniom.

 

Każda najdrobniejsza nawet kwota jest w stanie chronić pozostawione nam przez poprzednie pokolenia fragmenty naszej przeszłości.

 

***

Nasza przygoda z zabytkami rozpoczęła się od renowacji dawnego karceru studenckiego Politechniki Ryskiej. Stworzone przez nas Towarzystwo Tradycji Akademickiej, oprócz prac badawczych nad historią ruchów studenckich, w latach 2008–2011 prowadziło prace przy XIX-wiecznych malowidłach pozostawionych przez więzionych w karcerze studentów. Z czasem projektów konserwatorskich zaczęło przybywać i konieczne stało się stworzenie podmiotu, który profesjonalnie mógłby zająć się organizacją prac przy obiektach zabytkowych oraz poszukiwaniem środków na ich realizację.

Pod koniec 2012 roku powołaliśmy do życia Fundację Dziedzictwa Kulturowego. Chcieliśmy w ten sposób stworzyć podmiot prawny, który mógłby realizować przedsięwzięcia z zakresu ochrony, promocji i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Zabytki stały się naszą pasją. Udało nam się zgromadzić wokół Fundacji szereg osób, które swój czas i umiejętności chcą poświęcić dla dobra wspólnego.

Obecnie działamy głównie poza granicami kraju. Ratując cenne zabytki pokazujemy, że polskie dziedzictwo narodowe stanowi istotną część europejskiego dziedzictwa kulturowego.

W ciągu minionych dwóch lat prowadziliśmy prace na Białorusi, Łotwie, Ukrainie, w Mołdawii i we Włoszech. Oprócz prac konserwatorskich, inwentaryzowaliśmy cmentarze na Łotwie i Ukrainie. Współorganizowaliśmy międzynarodowy kongres naukowy poświęcony polskiemu dziedzictwu kulturowemu poza krajem, a także realizowaliśmy filmy dokumentalne. Z jednej strony to potrzeba obcowania z pięknem, a z drugiej fakt, że lubimy wyzwania spowodowały, że obecnie wśród kilkunastu projektów jest kilka naprawdę znaczących i wymagających wieloletnich prac.

 

dr Michał Laszczkowski

Prezes Fundacji

 

Paweł Wilski

Wiceprezes Fundacji

+ -

To nie jest poprawny adres email