II Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego

8 kwietnia 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się II Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

 

W 2015 r. Fundacja pojęła kilkanaście projektów konserwatorskich i szereg przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, naukowym i popularyzatorskim. Rok w życiu organizacji to krótki okres, jednak wiele udało się w tym czasie zrealizować. II Gala była podsumowaniem kolejnego etapu naszej działalności.

 

Podczas Gali mieliśmy przyjemność gościć: Pana Wojciecha Kolarskiego, podsekretarza stanu i ministra ds. polityki kultury w Kancelarii Prezydenta RP, Panią Marię Koc, Wicemarszałek Senatu RP, Pana Ministra Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pana Jana Kasprzyka, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, JE ks. bpa. Witalija Skomarowskiego, ordynariusza łuckiego, Sekretarza Konferencji Episkopatu Ukrainy, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, dyrektorów instytucji kultury, archiwów, organizacji pozarządowych, prezesów firm i fundacji, działaczy organizacji pozarządowych. Gospodarzy Zamku Królewskiego w Warszawie reprezentował Pan Dyrektor Ziemowit Koźmiński. Galę prowadził redaktor Marek Zając.

 

Pan Minister Wojciech Kolarski odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowany do organizatorów i uczestników Gali.  

Pani Wicemarszałek Maria Koc podkreśliła w swoim przemówieniu znaczenie, jakie Senat RP przywiązuje do współpracy z Polonią i Polakami za Granicą oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego poza krajem.

Pan Minister Jarosław Sellin mówił o zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w projekty, których celem jest ratowanie spuścizny kulturowej nie tylko na Ziemiach Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej ale także w państwach na całym niemal świecie, w których osiedlali się, działali i tworzyli Polacy. Podkreślił rolę organizacji pozarządowych, które należą do aktywnych beneficjentów Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pan Minister powitał obecną na Gali Panią Lilię Onyszczenko-Szwec, dyrektor Zarządu Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej, ks. Jerzego Pohnerybkę - proboszcza kolegiaty świętej Trójcy w Ołyce, o. Alojzego Kosobudzkiego, przeora klasztoru paulinów w Kamieńcu Podolskim. Nawiązał również do innych projektów Fundacji jak ten, którego celem jest porządkowanie i konserwacja wybranych nagrobków na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie. 

 

Prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego dr Michał Laszczkowski dziękując przybyłym za dotychczasową pomoc i zaangażowanie przypomniał o kolejnych wyzwaniach związanych z realizowanymi projektami i zaapelował o dalsze wspieranie działań prowadzonych przez naszą organizację. 

 

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego - dr Ewa Święcka została odznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”. Medal wręczył Pan Minister Jarosław Sellin, który uhonorował również odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dr Katarzynę Wiszowatą-Walczak, Prezes Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy oraz dr Wojciecha Walczaka, organizatorów największego w Polsce, cyklicznego Kongresu Naukowego „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”.

 

W tym roku po raz kolejny zostało przyznane stypendium Fundacji na realizację pracy dyplomowej na kierunku Konserwacji Dzieł Sztuki. Otrzymał je Pan Antoni Buchholtz, stypendium dotyczy Pomnika Wolności poświęconego żołnierzom polskim poległym w latach 1918-1919, wykonanego przez rzeźbiarza Grzegorza Kuźniewicza, znajdującego się na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju w powiecie lubaczowskim. 

 

Zgromadzeni Goście mieli okazję uczestniczyć w premierowych pokazach  filmów o pracach konserwatorskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie oraz w kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim. Filmy wyreżyserował Artur Jaworski dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

 

Największym wyzwaniem konserwatorsko-restauratorskim, jakie stoi przed Fundacją jest Kolegiata Świętej Trójcy w Ołyce na Wołyniu. Ten XVII-wieczny kościół fundacji Stanisława Albrychta Radziwiłła staje się dopiero miejscem prac konserwatorskich, ale już dzisiaj wiemy, jakie będzie przeznaczenie tej świątyni. JE ks. bp. Witalij Skomarowski, ordynariusz diecezji łuckiej poinformował zebranych o planach erygowania w Ołyce pierwszego w diecezji łuckiej sanktuarium maryjnego.

Zarząd Fundacji Dziedzictwa Kulturowego Fundacji w osobach dr Michała Laszczkowskiego i Pawła Wilskiego przekazał na ręce JE Księdza Biskupa oraz Ks. Jerzego Pohnerybki, Proboszcza Parafii Świętej Trójcy w Ołyce obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Jest to replika zaginionego cudownego obrazu Matki Boskiej Kazimierzeckiej, Patronki Wołynia i Polesia. Obraz był kopią wizerunku Matki Bożej, jak głosi tradycja, przywiezionego z Ziemi Świętej przez Michała Krzysztofa Radziwiłłą „Sierotkę”. Z czasem "pamiątka" tej podróży trafiła do skarbca na zamku Radziwiłłów w Ołyce. Losy tego wizerunku maryjnego, podobnie jak losy Matki Bożej Kazimierzeckiej pozostają obecnie nieznane, a sanktuarium w Kazimierce zostało zniszczone podczas II wojny światowej.

Ufundowana przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego replika Matki Bożej Kazimierzeckiej, określana już teraz jako obraz Matki Boskiej Ołyckiej, została namalowana przez gdańskiego artystę malarza Tomasza Kucharskiego na drewnianym podobraziu przygotowanym przez warszawskiego konserwatora dzieł sztuki Andrzeja Kazberuka. Sukienkę dla obrazu, ze złoconej srebrnej blachy, wykonał krakowski konserwator Tadeusz Galant. 

 

Relacja z Gali na kanale Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w serwisie youtube.com 

 

Partner Gali:

+ -

To nie jest poprawny adres email