I Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego

Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza krajem jest jednym z priorytetów Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego” – powiedział Generalny Konserwator Zabytków, Wiceminister Kultury Piotr Żuchowski, wręczając podczas Gali Fundacji Dziedzictwa Kulturowego odznaczenia zasłużonym na tym polu konserwatorom i działaczom społecznym.
 
11 marca w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie  odbyła się I Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, fundacji, która w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowała szereg ważnych projektów konserwatorskich i promocyjnych.
 
Podczas Gali zaprezentowane zostały filmy dokumentalne poświęcone zabytkom polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce na Wołyniu - najważniejszemu obecnie projektowi Fundacji. Świątynia ta, ufundowana w XVII wieku przez Stanisława Albrechta Radziwiłła, miała być mauzoleum rodowym przy siedzibie ordynacji radziwiłłowskiej. Zdewastowana w okresie Związku Radzieckiego, dopiero obecnie doczekała się rozpoczęcia kompleksowych prac konserwatorskich.
 
W trakcie uroczystości, minister Piotr Żuchowski wręczył konserwatorom, działaczom społecznym i mecenasom kultury odznaczenia za działalność na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski dr hab. Janusz Smaza powiedział: „Nieczęsto się zdarza, aby wykonywana praca była jednocześnie pasją. Ja mam to szczęście. Gdy przed trzydziestu laty rozpoczynałem swoją przygodę z ratowaniem zabytków za granicą nie przypuszczałem, że tak wielu ludzi będzie chciało włączyć się w te prace i że będą się one odbywały na tak dużą skalę”.
 
Brązowymi Medalami Zasłużony dla Kultury Polskiej „Gloria Artis” odznaczeni zostali konserwatorzy dzieł sztuki: Andrzej Kazberuk, Kazimierz Patejuk oraz Paweł Sadlej. Odznakami honorowymi „Zasłużony dla kultury polskiej” uhonorowani zostali prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego dr Michał Laszczkowski, wiceprezes Paweł Wilski, prezes Towarzystwa Tradycji Akademickiej Mikołaj Otmianowski oraz Elżbieta Kołodziejczyk Macander z warszawskiej ASP, szczególnie zaangażowana w działania zespołu konserwatorów w kolegiacie w Żółkwi.
Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego wręczone zostały zaangażowanym w renowację Kolegiaty Świętego Wawrzyńca w Żółkwi przedstawicielom firm budowlanych z Bełchatowa.
 
Podczas gali, po raz pierwszy wręczono także stypendium Fundacji, przeznaczone na realizację pracy dyplomowej z zakresu konserwacji dzieł sztuki w obiekcie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Laureatem stypendium został dyplomant Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pan Damian Pisarski, który realizować będzie pracę dyplomową w kościele Świętego Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie.
 
Prezes Fundacji dr Michał Laszczkowski podkreślił, że obok mecenatu państwowego, zwłaszcza Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znaczącą rolę w działalności Fundacji zaczyna odgrywać mecenat prywatny: „Polacy odczuwają coraz większą potrzebę troski o pamiątki swojej przeszłości. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę skąd pochodzimy i co pozostawili nam nasi przodkowie. Coraz więcej osób chce chronić tę spuściznę pomimo tego, że znajduje się ona poza granicami naszego kraju. Pozwala to mieć nadzieję, że ta tendencja się utrzyma, co jest ogromną szansą dla zabytków.”
 
Relacja z Gali na kanale Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w serwisie youtube.com 
 
Partner Gali:
+ -

To nie jest poprawny adres email